VISC saņēmis aptuveni 300 lūgumus pārskatīt pamatskolas eksāmenu rezultātus

Kopš jūnija izskaņā publicētajiem pamatskolas centralizēto eksāmenu sertifikātiem un eksāmenu vidējo rezultātu paziņošanas Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir saņēmis nedaudz vairāk nekā 300 apelācijas no skolēniem un skolēnu vecākiem/aizbildņiem ar lūgumu pārskatīt kādu no eksāmenā iegūtajiem rezultātiem, informē. 

Visvairāk apelāciju –  216 uz šo brīdi saņemtas par matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu pārskatīšanu,

latviešu valodā – 57, angļu valodā – 38.

VISC norāda, ka pārsvarā apelācijas ir iesniegtas par viena eksāmena pārskatīšanu.  Tomēr ir gadījumi, kad skolēni vai skolēnu vecāki lūguši pārskatīt eksāmenu rezultātu divos no kārtotajiem pārbaudījumiem – 13 iesniegumi.

Tāpat ir saņemta viena apelācija saņemta par visu kārtoto pamatskolas eksāmenu vērtējumu pārskatīšanu.

Vienlaikus VISC ir saņēmis vairāku izglītības iestāžu iesniegumus ar precizējumiem par skolēnu dalību kādā noteiktā eksāmena daļā vai papildtermiņa pārbaudījumos.

Pārbaudot pieteiktos gadījumus, secināts, ka ir skolēni, kuri uz kādu no eksāmena daļām vai papildtermiņa eksāmenu nav ieradušies bez attaisnojoša iemesla.

Šādos gadījumos, kad tiek konstatētas neatbilstības eksāmena dalībā, skolēna eksāmenā iegūtais rezultāts vai izsniegtais sertifikāts var tikt mainīts. Katrs no šiem gadījumiem tiek individuāli izvērtēts.

Turpinot eksaminācijas digitalizācijas procesu, kas šajā mācību gadā saistīts ne tikai ar trīs augstākā līmeņa eksāmenu norisi tiešsaistē, bet dažādu procesu vadību jaunajā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, eksāmenu norisē un sertifikātu sagatavošanā procesā tika konstatētas arī atsevišķas tehniskas problēmas, kas aizkavēja sertifikātu izsniegšanu un rezultātu publicēšanu portālā Latvija.lv.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums,

mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu par vērtējuma pārskatīšanu.

VISC tiek izveidota īpaša apelācijas komisija, kas, darbu vēlreiz izvērtējot, pieņem lēmumu par vērtējuma saglabāšanu vai mainīšanu.

Apelāciju iesniegšanas termiņš par pamatskolas eksāmenu vērtējumu pārskatīšanu ir 25.jūlijs.

VISC atzīmē, ka 2020.gadā tika saņemts 181 apelācija, 2021.gadā – 188, bet pērn 110 lūgumi pārskatīt vidusskolas posma eksāmenu vērtējumus.

Līdz šim visbiežāk apelācijas iesniegtas par rezultātu pārskatīšanu bioloģijā, latviešu valodā un matemātikā.

Vidēji no viena eksāmena kārtotājiem  apelācijas rezultātā vērtējums mainījies par dažiem punktiem – līdz 10 skolēniem no 14 000 eksāmena kārtotājiem.

Šobrīd turpinās darbs pie vidējās izglītības posma eksāmenu vērtēšanas un sertifikātu sagatavošanas, kas izglītības iestādēm būs pieejami 11.jūlijā, savukārt pašiem skolēniem vai nepilngadīgo skolēnu vecākiem eksāmenu rezultāti būs redzami vietnē Latvija.lv.

Lasiet arī: Premjers aicina LIZDA pievērsties izglītības kvalitātes jautājumiem

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas