Cietumu Liepājā būves Citrus Solutions par 125 miljoniem eiro

Iepirkuma komisija ir atzinusi SIA Citrus Solutions par uzvarētāju konkursa procedūrā ar sarunām par jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību, informē Tieslietu ministrija (TM).

Pretendentu iesniegtie iepirkuma galīgie piedāvājumi liecina, ka Citrus Solutions iepirkumā ietvertos darbus piedāvā veikt par kopumā 128 845 529 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), savukārt AS UPB par 141 488 743,90 eiro bez PVN.

Izvērtējot abus saņemtos pretendentu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārliecinājās, ka galīgie piedāvājumi atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma komisija ir pārbaudījusi un labojusi pretendentu piedāvājumos konstatētās aritmētiskās kļūdas, kā arī secinājusi, ka pretendentu piedāvājumi nav nepamatoti lēti, kas varētu apdraudēt vai apgrūtināt līgumsaistību izpildi.

Iepirkuma komisija 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Citrus Solutions ar līguma summu 125 812 571 eiro (bez PVN), jaunā cietuma būvniecību veicot 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Līguma summa atšķiras no galīgo piedāvājuma summas, jo saņemto piedāvājumu pozīcija Līgumcena par tehnisko apkopju pakalpojumu sniegšanu 60 mēnešus, kas Citrus Solutions piedāvājumā ir 2 970 960 eiro (bez PVN), neietilpst būvniecības līguma saistību apjomā, bet paredz pasūtītājam tiesības un izpildītājam pienākumu šādas saistības uzņemties.

Jau vēstīts, ka Liepājas cietuma projekta realizācijā tika izmantota design&build jeb «projektē un būvē» metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā pakalpojumā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tika prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu.

Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību plānots pabeigt 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu. Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra lēmumam TM nepieciešamības gadījumā var pagarināt Liepājas cietuma projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu pabeigšanas termiņu līdz 2025.gada 31.decembrim, ja Liepājas cietuma būvniecības konkursa procedūrā ar sarunām iespējams panākt pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu.

Līdz šim Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai ir izdarīti vairāki priekšdarbi – izraudzīts piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, kā arī izvēlēta jaunā cietuma būvniecības iepirkuma procedūra, kas, TM skatījumā, nodrošinās pēc iespējas konkurētspējīgāko piedāvājumu. Tāpat veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un teritorijas atmežošana, sagatavojot teritoriju būvdarbu uzsākšanai.

Latvijā pašlaik ir deviņas ieslodzījuma vietas, no tām sešas ēkas ir vairāk nekā 100 gadus vecas.

Ēkas un infrastruktūra ir fiziski un morāli novecojušas, tās neatbilst cietuma vajadzībām, jo arī sākotnēji netika būvētas kā cietumi, bet gan laika gaitā pielāgotas. Latvijā šis būs pirmais jaunbūvētais cietums pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas.

Kā uzsver TM, jaunais Liepājas cietums ļaus uzsākt jaunas sodu izpildes sistēmas ieviešanu, pilnveidojot ieslodzīto resocializācijas procesu. TM norāda, ka kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu, nodokļus, nepārsniegs Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību iepriekš noteiktos 146 898 298 eiro.

Kā liecina informācija portālā Firmas.lv, uzņēmums Citrus Solutions dibināts 2005.gadā, un tā pamatkapitāls ir 5 070 999 eiro. Uzņēmums 2020.gadā apgrozīja 23,7 miljonus eiro, savukārt gadu noslēdza ar peļņu aptuveni miljona eiro apmērā. Citrus Solutions ir tehnoloģiju kompānija SIA Tet grupas uzņēmums.

Uzņēmumu UPB dibināts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 15 720 304 eiro. Latvijas būvniecības un industriālā koncerna UPB patiesie labuma guvēji ir Uldis Pīlēns, Māris Mors un Madara More. UPB koncerna apgrozījums 2020.gadā bija 237 miljoni eiro, bet peļņa – 13,3 miljoni eiro.

Lasiet arī: Liepājas cietumu piedāvā uzbūvēt par 128 vai 139 miljoniem eiro

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas