Darbi pārtraukti! Stradiņa slimnīcas jaunbūvē deformējusies viena no nesošajām kolonnām

Būvkompānija SIA “Velve” ir konstatējusi “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” (PSKUS) A 2 korpusa būvobjektā deformāciju vienai no nesošajām kolonnām. Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti.

Pasūtītājam, Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB) un jaunbūves projektētājiem ir nosūtīts akts par fakta konstatāciju, kurā būvkompānija norāda, ka tai ir pamatotas šaubas par būvprojekta tehniskā risinājuma piemērotību, tāpēc iesaistītās puses tiek aicinātas veikt nepieciešamās papildus pārbaudes, informē būvkompānija.

Apsekošanas laikā būvkompānija konstatēja, ka PSKUS jaunbūves 4. stāva nesošajai konstrukcijai – metāla kolonnai – garenvirzienā vizuāli ir novērojams izliekums.

Šāda deformācija jaunbūves nesošajā konstrukcijā nav pieļaujama, tādēļ darbi šajā zonā nekavējoties tika pārtraukti visos ēkas stāvos.

Konkrētās kolonnas izbūves būvniecības procesā ir stingri ievērota būvprojekta dokumentācija. To apliecina gan metāla konstrukciju montāžas pieņemšanas un nodošanas dokumentācija, gan veiktie ieraksti būvdarbu žurnālā, gan arī segto darbu akti ar atbildīgo pušu – būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu veicēja – speciālistu parakstiem. Tādēļ šobrīd konstatētā nesošās konstrukcijas deformācija pirmsšķietami visticamāk ir saistīta ar kļūdaino būvprojekta dokumentāciju un nepiemērota tehniskā risinājuma izvēli, paziņojumā medijiem norāda būvkompānija.

Lai izvairītos no jebkādām šaubām par jaunās ēkas drošumu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību būvniecības normatīvo aktu regulējumiem, pasūtītājam un projektētājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties par būvobjekta dokumentācijas kvalitāti un atbilstību. Šim nolūkam šobrīd ir nepieciešams piesaistīt neatkarīgus sertificētus ekspertus, kuri spēj veikt detalizētus būvprojekta aprēķinus, lai pārbaudītu, ka būvprojektā ir precīzi un atbilstoši aprēķināta nesošo konstrukciju nestspēja un slodzes. Jāņem arī vērā, ka ēkā šobrīd vēl nav uzstādītas medicīniskās iekārtas, kas radīs papildu slogu uz konstrukcijām, informē būvkompānija.

Pieņemot lēmumu par šīs informācijas publiskošanu, būvkompānija cer, ka sabiedrības un uzraugošo institūciju ietekmē pasūtītājam beidzot radīsies nepieciešamība iedziļināties tajā, kas notiek būvobjektā un tas veicinās dziļāku izpratni par daudzo kļūdu apmēru, kas pieļautas šī nozīmīgā objekta būvprojektā, teikts būvkompānijas izplatītajā paziņojumā.

2022. gadā konstatētas vizuālas kolonnas elementu izmaiņas slimnīcas jaunā A2 korpusa 5.stāvā. Tika piesaistīti projekta autoruzraugi un būvprojekta eksperti “CMB” un “L4”, kas veica noturības pārrēķinus un atzina konstatētās izmaiņas par pieļaujamām. Vienlaikus eksperti atzina, ka ēkas noturību tās neietekmē. Atbilstoši likumam par to tika informēts arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). Taču, reaģējot uz “Velves” otrdien, 20. februārī, izplatītajām ziņām, kā arī nepieciešamību skrupulozi pārbaudīt katru iepriekš “Velves” veiktā darba šodienas kvalitāti, Stradiņa slimnīca nekavējoši piesaistīs papildu ekspertus, kas veiks apsekojumus un mērījumus. Tāpat Stradiņa slimnīca ir informējusi BVKB un aicinājusi to atkārtoti apsekot objektu, informē PSKUS.

Tāpat SIA “Velve” iepazinusies ar PSKUS izstrādātās vienošanās redakciju un uzskata to par kārtējo ņirgāšanos un tiesisko nihilismu. Redzot, ka PSKUS pārstāvji nespēj sagatavot juridiski korektu vienošanos par līguma izbeigšanu un strīda saprātīgu noregulējumu, būvkompānija ir sagatavojusi savu vienošanās redakciju par tiesisku līguma izbeigšanu, strīda noregulējumu un būvobjekta nodošanu pasūtītājam jau 1. martā, teikts paziņojumā medijiem.

“Iepazīstoties ar PSKUS piedāvāto vienošanos būvkompānijai radusies pārliecība, ka, neraugoties uz juridiskā ārpakalpojuma atbalstu, PSKUS pārstāvjiem laikam nav izprotams, ko nozīmē pušu savstarpējā vienošanās un, ka šajā procesā pusēm ir jāspēj rast abpusēji pieņemams risinājums strīda noregulēšanai, nevis jācenšas nostādīt pretējo pusi vēl neizdevīgākā situācijā.  Līdz ar to “Velve” šodien pasūtītājam ir nosūtījusi savu vienošanās redakciju, cerot, ka tikšanās laikā, kas plānota pēcpusdienā, PSKUS pārstāvji spēs nolikt malā savu neizskaidrojamo augstprātību un beidzot pievērsīsies konstruktīvai problēmas risināšanai. “Velve” vienošanās redakcija paredz gan godīgu norēķināšanos par izpildītajiem darbiem un piegādātiem, pasūtītiem un saražotajiem materiāliem, gan arī tiesisku iespēju pasūtītājam pārņemt būvobjektu jau no šī gada 1. marta,” teikts izplatītajā paziņojumā.

“Velve” jau iepriekš ir informējusi, ka veids, kādā PSKUS vēlas izbeigt tiesiski noslēgtu līgumu ar būvkompāniju, nepamatoti būvdarbu veicēju vainojot līguma neizpildē, būvkompānijas ieskatos ir prettiesisks un “Velve” tam nepiekrīt. Tomēr, ja reiz pasūtītājs ne pie kādiem apstākļiem nevēlas ar būvkompāniju turpināt līguma izpildi, tad līguma izbeigšana šādos gadījumos ir tiesiski noformējama ar abu pušu vienošanos. Taču, ja pasūtītājs nav spējīgs vai nevēlas atbildīgi pieiet šī jautājuma konstruktīvai risināšanai, kā tam būtu jānotiek demokrātiskā un tiesiskā valstī, tad būvkompānijai nemaz nav citas izvēles, kā turpināt rīkoties noslēgtā līguma un likuma rāmī. Tālab visaptveroša vienošanās par strīda galīgu noregulējumu šobrīd ir faktiski vienīgais veids, kā tiesiski pārtraukt sadarbību.

“Jāatzīmē, ka PSKUS publiskā komunikācija, cenšoties mākslīgi radīt iespaidu, ka PSKUS ir ieinteresēta jēgpilni risināt problēmjautājumus, ir maldi un pilnībā neatbilst faktiskajai situācijai. Pēc būvkompānijas vairākiem aicinājumiem sēsties pie viena sarunu galda, pagājušajā nedēļā aizvadītā tikšanās starp pusēm norisinājās apmēram 15 minūtes, bet pirmdien ~ 30 minūtes. Nav jābūt ekspertam, lai secinātu, ka šādā laikā spēt konstruktīvi noregulēt strīdu faktiski nav iespējams, šāda darbība vairāk liecina par problēmu risināšanas imitāciju. Tāpat arī publiskā klaigāšana, mēģinot noskaņot sabiedrību pret būvnieku, ir apnicīga un vairs nav relevanta, jo vienošanās noslēgšana par līguma izbeigšanu šobrīd ir atkarīga tieši no paša pasūtītāja vēlmes un rīcības,” norāda būvkompānija.

Būvkompānijas ieskatā nekvalitatīvs projektētāju darbs un PSKUS pagaidu valdes ambīcijas nedrīkst nodarīt vēl lielāku kaitējumu sabiedrībai, tostarp ~ 500 Latvijas mājsaimniecību pārstāvjiem, kas bijuši iesaistīti šī projekta būvdarbos un godprātīgi pildījuši savu darbu, ikdienā strādājot tik nenoteiktos apstākļos.

Būvkompānija atkārtoti uzsver, ka galvenie PSKUS A2 korpusa būvniecības līguma izpildes šķēršļi ir tieši saistīti ar nekvalitatīvo būvprojektu un pasūtītāja, kā arī pārējo būvniecības dalībnieku – būvuzraudzības un autoruzraudzības – nespēju savlaicīgi nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu būvniecības dokumentāciju, kas gadiem liedzis “Velve” iespēju veikt būvdarbus nepieciešamajā kapacitātē.

Lasiet arī: “Rīgas satiksme” izstrādājusi jaunu logo; izlietotā summa iespaidīga

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas