EM apsaimniekos teju miljardu no struktūrfondu piešķirtās naudas

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) vēsta, ka no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu daudzgadu budžeta Latvijas ekonomikā tiks investēti 948,36 miljoni eiro. Šie līdzekļi sekmēs digitālo transformāciju uzņēmējdarbībā, cels uzņēmumu konkurētspēju, eksportspēju un produktivitāti, mazinās nevienlīdzību, veicinās energoefektivitāti mājokļos un uzņēmumos.

Tāpēc viņa uzsvar, ka jau šogad ir jābūt izstrādātām lielākajai daļai no Ekonomikas ministrijas (EM) atbildībā esošajām ES struktūrfondu atbalsta programmām. Līdz 2029. gadam (ES fondu periods 2021.–2027.gads un vēl divi gadi projektu pabeigšanai) šo programmu ietvaros Latvijas ekonomikā tiek plānots investēt: 44,15 miljonus eiro uzņēmējdarbības digitālajā transformācijā; 390,3 miljonus – produktivitātes kāpināšanā; 83 miljonus – reģionālās nevienlīdzības mazināšanā.

EM plāno 431,2 miljonus eiro  ieguldīt energoefektivitātes palielināšanā. 

Energoefektivitātes pasākumi, kā uzskata politiķe, celšot mājsaimniecību labklājību, vienlaikus nodrošinot energoresursu un finanšu resursu ietaupījumu gan privātajā, gan komercdarbības, gan publiskajā sektorā. 

«Atbalsta programmu klāsts būs plašs un pieejams visa veida uzņēmumiem. [..] Tiks sekmēta uzņēmumu konkurētspēja un eksporta apjomu kāpums, kā arī augstas pievienotās vērtības produktu ražošana un to īpatsvara pieaugums eksportā, norāda ministre. «Tāpat veicināsim privātā sektora pētniecības un attīstības ieguldījumus ekonomikā, kā rezultātā palielināsies inovatīvu uzņēmumu īpatsvars Latvijas tautsaimniecībā.»

Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas sekmēšanā kopumā plānots atbalstīt vismaz 6876 uzņēmumus – vienlaikus šī mērķa sasniegšanai nodrošinot arī privātā līdzfinansējuma
piesaisti vismaz 41,86 miljonu eiro apmērā. Šajā jomā ministrija plāno izstrādāt atbalsta programmas «jaunu produktu un pakalpojumu izstrādei, digitālo prasmju attīstībai (apmācībām), Eiropas Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei un digitālo brieduma testu veikšanai, kā arī finanšu instrumentu garantiju veidā digitalizācijai un automatizācijai».  
 
Produktivitātes kāpināšanai kopumā plānots atbalstīt vismaz 1810 uzņēmumus, nodrošinot privātā līdzfinansējuma piesaisti vismaz  20 miljonu eiro apmērā. Šajā jomā plānots izstrādāt atbalsta programmas «jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai, uzņēmumu dalībai kapitāla tirgos, tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai, MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, iespējkapitāla ieguldījumiem, starta, izaugsmes un produktivitātes aizdevumiem, garantiju un portfeļgarantiju pilna cikla uzņēmējdarbībai, kā arī aizdevumiem (tai skaitā – ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei».
 
Reģionālās nevienlīdzības mazināšanas nolūkā

plānots atjaunot vai izbūvēt 1865 pašvaldību īres un sociālos dzīvokļus sociāli vismazāk aizsargātām personām,

kā arī 85 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās izbūvēt liftus, «tādā veidā veicinot vides pieejamību šajā mājokļu sektorā».  
 
Energoefektivitātes palielināšanas nolūkā plānots turpināt sniegt ilgtermiņa atbalstu «dzīvojamo ēku, valsts ēku un uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai rūpniecībā un ēku ekspluatācijas paradumu maiņai». Tādejādi kopumā tikšot atbalstītas vismaz 13 450 mājsaimniecības un  publiskās ēkas 508 786 kvadrātmetru platībā, papildus saražojot atjaunojamo enerģiju – 13 100 megavatstundas gadā, vēsta ekonomikas ministre.

Lasiet arī: Latvijas satiksmes politikai 900 miljonus dod eirofondi

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas