Igaunijā gaidāmas izmaiņas transportlīdzekļu nodokļu sistēmā

No 38 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīm tikai Igaunija, Kostarika un Kolumbija nepiemēro transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, vadoties pēc oglekļa dioksīda izmešiem vai degvielas patēriņa, raksta Igaunijas medijs ERR News.

Transportlīdzekļiem piemērotie nodokļi parasti sedz arī reģistrācijas izmaksas, PVN, akcīzes nodokli degvielai, ceļu uzturēšanas nodevas un tamlīdzīgi, un tie ir jāmaksā vai nu vienreiz, automašīnu iegādājoties, vai kā ikgadējais maksājums. Atšķirība parasti ir tajā, vai valsts izvēlas iekasēt vienu no šiem maksājumiem vai piemērot abus. Igaunijā šobrīd nav jāmaksā ne viens, ne otrs, bet jaunā koalīcija ir apņēmusies to mainīt.

OECD ziņojumā par patēriņa nodokļiem 2022.gadā lasāms: “Nodokļi, kas saistīti ar transportlīdzekļu iegādi, atrašanos īpašumā un ekspluatāciju, lielākajā daļā OECD valstu tika ieviesti 20.gadsimta pirmajā pusē, un ir kļuvuši par svarīgu nodokļu ienākumu avotu.” Ziņojumā norādīts, ka transportlīdzekļu un to ekspluatācijas nodevas to plašākajā izpratne lieliski atspoguļo piemēru, kā pielietot visu patēriņa nodokļu spektru, kuros laika gaitā iekļauti arī vides un klimata mērķi. OECD uzsver, ka transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļi, kuru lielums atkarīgs no auto radītā piesārņojuma apjoma,

jau sākotnēji liek pircējam piedomāt par videi draudzīgāka auto iegādi,

un piebilst, ka tikai trīs no 38 organizācijas dalībvalstīm nosakot nodokļa apmēru, nevērtē vides un degvielas ekonomijas aspektus.

Tam, ka Igaunijā netiek piemērots transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, uzmanību pievērsusi arī Eiropas Automobiļu ražotāju asociācijas (EARA).

Eiropas transporta un vides federācija oktobrī publiskoja pārskatu par nodokļiem, kas tie piemēroti transportlīdzekļiem. No 31 apskatītās valsts,

deviņās netiek piemērota iegādes nodeva, bet četrās nav jāmaksā ikgadējais nodoklis par automašīnu.

Desmit valstīs, nosakot nodokļa apmēru, netiek vērtēti oglekļa dioksīda izmeši. 20 valstīs oglekļa dioksīda izmešu apmērs tiek ņemts vērā, nosakot transportlīdzekļa iegādes nodokļa lielumu. Desmit valstīs iegādes nodokli nosaka, vērtējot degvielas patēriņu, sešas valstis ņem vērā degvielas veidu, un piecas – dzinēja jaudu. Trīs valstis nodokli piemēro pēc dzinēja lieluma un transportlīdzekļa vecuma, savukārt dažas citas valstis ņem vērā transportlīdzekļa izmēru, svaru vai garumu.

Ikgadējā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēru 23 Eiropas valstīs nosaka oglekļa dioksīda izmešu daudzums, deviņās – degvielas veids, septiņas valstis vērtē dzinēja jaudu, piecas dzinēja lielumu un transportlīdzekļa vecumu, trīs – transportlīdzekļa svaru.

Eiropas transporta un vides federācija arī sadalījusi valstis divās grupās: ar labo automašīnām piemēroto nodokļu praksi un slikto praksi. Igaunija iekļuvusi otrajā kategorijā. Pārskatā teikts: “Salīdzinot ar labās prakses piemēriem, sastaptie sliktās prakses piemēri veido garu sarakstu ar vērā ņemamiem piemēriem, no nodokļu neesamības kā Igaunijā un Čehijā, līdz tam, ka subsīdijas nulles emisiju automašīnām tiek iztērētas jau astoņu dienu laikā kā Nīderlandē vai divu minūšu laikā kā Igaunijā un Horvātijā.” Tiesa, tiek piebilsts, ka Igaunijas īpašais statuss transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļu ziņā ļauj mācīties no citu kļūdām, un izmantot labākos piemērus no citām valstīm, lai veidotu savu sistēmu.

Lasiet arī: Igaunijas vides ministrs: Subsīdijas neliks iedzīvotājiem pirkt elektroauto

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas