Jaunā Rīgas domes koalīcija apņēmusies iesaldēt deputātu algas

Jaunā Rīgas domes (RD) koalīcija apņēmusies iesaldēt deputātu algas, liecina partiju ceturtdien, 17.augustā,  parakstītais sadarbības memorands.

Lai nodrošinātu efektīvu, stabilu, tiesisku un profesionālu Rīgas domes pārvaldību sabiedrības interesēs līdz esošā Rīgas domes deputātu sasaukuma pilnvaru termiņa beigām, galvaspilsētas domnieki no partijas Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Latvijas Reģionu apvienības, Gods kalpot Rīgai, Latvijas attīstībai, Kustības Par!, deputātu bloka Kods Rīgai parakstījuši memorandu, paužot gatavību koleģiālam un uz ilgtermiņa mērķu sasniegšanu orientētam darbam.

Nolūkā turpināt RD vadības pilnvērtīgu un pašaizliedzīgu darbu, sadarbības partneri vienojušies nodrošināt raitu kopīgi izvirzīto mērķu izpildi,

ievērot koleģiālu, konstruktīvu, godprātīgu sadarbību, respektēt savstarpēji noteiktās atbildības jomas.

Puses arī vienojušās atjaunot Frakciju padomi kā funkcionējošu mehānismu sadarbības nodrošināšanai ar visām Rīgas domē ievēlētajām frakcijām. Mēram tikmēr būs reizi nedēļā jārīko koalīcijas partneru Sadarbības sanāksmes, lai pārrunātu pašvaldībai aktuālos jautājumus, diskutētu par jaunām iniciatīvām un koleģiāli vienotos par lēmumu virzību.

Parakstot memorandu, Rīgas domes koalīcija vienojusies arī par darba prioritātēm.

Tā vēlas mērķtiecīgi īstenot Rīgas Attīstības programmu 2022.-2027.gadam, ievērojot tajā iekļauto Rīcības plānu un Investīciju plānu, un saglabāt ciešu sadarbību ar apkaimēm, to biedrībām un visa līmeņa nevalstiskajām organizācijām.

Tāpat ir plāns sekmēt ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti Rīgai, lai veicinātu galvaspilsētas kā visas Latvijas ekonomikas dzinējspēka izaugsmi. Vienlaikus pausta apņemšanās stiprināt sadarbību ar uzņēmējiem, gan profesionāli atbalstot lielos investorus un veicinot jaunuzņēmumu vidi, gan izveidojot vienas pieturas aģentūru darbam ar mazo un vidējo uzņēmēju segmentu.

Domnieki vēlas “apņēmīgi turpināt” ieviest pretkorupcijas un atklātības principus Rīgas pašvaldības iestādēs, tai skaitā atjaunot pretkorupcijas komisiju, kuras uzdevumus būs piedāvāt uzlabojumus Rīgas pārvaldībai,

lai novērstu korupcijas iespējamību par interešu konflikta u.c. jautājumiem.

Tikmēr pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība būtu jāorganizē atbilstoši OECD vadlīnijām, ievērojot augstus labas pārvaldības principus.

Prioritāšu starpā ir arī plāns palielināt atalgojumu Rīgas pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ceļot institūciju kapacitāti pārmaiņu ieviešanā, kā arī iesaldēt vēlēto politisko amatpersonu atalgojumu.

Partneri apņēmušies stiprināt Rīgas latvisko identitāti Eiropas vērtībām piederīgā Latvijā, tai skaitā atbalstīt pāreju uz vienotu, pieejamu un kvalitatīvu izglītību latviešu valodā, kā arī turpināt sabiedrības integrāciju, palielinot resursus, lai radītu papildu mācību un integrācijas iespējas Rīgas iedzīvotājiem, tai skaitā latviešu valodas, kultūras un vēstures apgūšanai.

Koalīcija iecerējusi pilnveidot Rīgas publisko infrastruktūru un labiekārtot pašvaldības iestādes, ieguldot pilsētas budžeta un ES fondu līdzekļus, uzlabot Rīgas drošības un civilās aizsardzības jomas, stiprinot kapacitāti un veidojot mūsdienīgu infrastruktūru, kā arī  mērķtiecīgi ieviest Eiropas zaļā kursa iniciatīvas, īstenojot Rīgas domes apņemšanos sasniegt augstus vides un klimata mērķus.

Partneri vēlas atbalstīt sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, nodrošinot plašāku pakalpojumu pieejamību, palielināt bērnu un jauniešu iesaisti un līdzdalību pilsētas dzīvē, atbalstot jauniešu NVO, attīstot bērnu un jauniešu centru tīklojumu un uzlabojot interešu izglītības pieejamību un daudzveidību, kā arī veicināt atbalstu veselīgam dzīvesveidam, attīstot sporta infrastruktūru un dažādojot sporta aktivitāšu piedāvājumu.

Memorandā pausta apņemšanās veicināt Rīgā kā tradicionālās, tā laikmetīgās kultūras līdzsvarotu pieejamību, gādāt par tās atbalstu.

Partneri vēlas veikt pašvaldības debirokratizāciju un uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu, veidojot viedu un datos balstītu Rīgas pārvaldību, atsakoties no nevajadzīgām saskaņošanas un kontroles procedūrām, nodrošinot iesniegumu izskatīšanas izsekojamību, veicinot darbinieku radošumu, iniciatīvu un atbildību, mazinot pašvaldības administratīvo aparātu un likvidējot dublējošus amatus.

Pausta apņemšanās arī turpināt atbalstīt Ukrainu un tās civiliedzīvotājus līdz pilnīgai Ukrainas uzvarai pār agresoru.

Iepriekš jau vēstīts, ka, saasinoties attiecībām starp divām koalīcijas partijām – JV un Progresīvajiem, no amata atkāpās bijušais mērs Mārtiņš Staķis un izjuka Rīgas domes koalīcija.

Jaunveidojamā koalīcijā vairs nebūs Progresīvo, taču tajā tiks iekļauti frakcijas GKR, LA, atsevišķi neatkarīgie deputāti un bijušie Progresīvo sabiedrotie kustības Par deputāti.

Kopumā jaunajai koalīcijai tiks nodrošināts 33 deputātu atbalsts.

Lasiet arī: SKDS: ja rīt vēlētu RD, līderos būtu Progresīvie, Saskaņa un JV

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas