JV aicina Rīgas domi izveidot komisiju, lai izvertētu iespējamos pārkāpumus Satiksmes departamentā

Nolūkā nodrošināt objektīvu, taisnīgu un vispusīgu apstākļu izvērtēšanu par iespējamiem pārkāpumiem Rīgas domes (RD) Satiksmes departamentā, partiju apvienības Jaunā Vienotība (JV) RD frakcija trešdien, 28.jūnijā domes sēdē aicinās pašvaldības deputātus lemt par neatkarīgas komisijas izveidi, informē JV frakcija.

JV frakcijas pārstāvji ir sagatavojuši RD lēmumprojektu, ar kuru plānots noteikt, ka pret divām Satiksmes departamenta amatpersonām ierosināto disciplinārlietu izskatīšanu jāveic neatkarīgai komisijai.

Komisijas  sastāvā ir  jābūt amatpersonas no RD  centrālās administrācijas -Juridiskās pārvaldes vadītāja, Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniece būvniecības jautājumos un Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes vadītāja.

Lai nodrošinātu procesa caurskatāmību, komisijai ar domes lēmumu plānots uzdot savā darbā kā novērotājus ar padomdevēja tiesībām piesaistīt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas (SM), biedrības Sabiedrība par atklātību – Delna, Latvijas Būvinženieru savienības, Rīgas apkaimju alianses.

JV Rīgas domes frakcijas priekšsēdētājs Olafs Pulks norāda, ka, “ja ir aizdomas par nesamniecisku rīcību ar pašvaldības līdzekļiem, tās ir jāpārbauda”. 

 Vienlaikus šādai pārbaudei jānotiek atklāti un piesaistot ekspertus, jo tikai tā varam būt droši un pārliecināti par procesa un pārbaudes rezultātu objektivitāti,” pauž Pulks. 

Pavadvēstulē, kas sagatavota pašvaldības deputātiem kopā ar lēmumprojektu, norādīts, ka komisijas izveide nodrošinās disciplinārlietu izskatīšanu juridiski korektā procesā un novēršot interešu konflikta risku.

JV Rīgas domes frakcija vērš uzmanību uz to, ka, pārbaudi uzticot RD izpilddirektora Jāņa Langes biroja darbiniekiem, interešu konflikta risks pastāv. JV frakcijas pārstāvji skaidro, ka no amata atstādinātajām Satiksmes departamenta amatpersonām šī gada aprīlī ar izpilddirektora rīkojumu uzdots ceļu un pievedceļu seguma atjaunošanas darbus veikt ceļu uzturēšanas līgumu ietvaros, kas citā izpilddirektora rīkojumā, kas izdots šī gada jūnijā par disciplinārlietas uzsākšanu, atzīti par saimnieciski neizdevīgiem.

Lēmumprojekta autoru ieskatā pret Satiksmes departamenta amatpersonām ierosinātajās disciplinārlietās minētie pārkāpumi ir nopietni un apjomīgi, tādēļ aicina ievērot gan Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumu, gan RD iekšējos noteikumus, kas paredz, ka sarežģītās lietās disciplinārlietu izskata neatkarīga komisija.

Tas nodrošinātu, ka amatpersonu atbildība netiek izvērtēta vienpusīgi un ka atbildības izvērtēšanā nav iesaistītas amatpersonas, kuru pašu darbība vai bezdarbība būtu pakļaujama izvērtēšanai, kuras var būt ieinteresētas atbildības izvērtēšanas iznākumā vai kuras strādā šādu amatpersonu tiešā padotībā.

BNN jau rakstīja, ka RD Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājam Jānim Vaivodam tiek pārmesta vairāku miljonu eiro nesaimnieciska izlietošana, piektdien, 16.jūnijā preses konferencē informēja pašvaldības izpilddirektors Jānis Lange.

Lange uzsvēra, ka šobrīd nevar minēt noteiktu summu, bet runa esot par vairākiem miljoniem eiro. Pašlaik pašvaldība nav vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs, taču Lange pieļāva, ka tas varētu notikt.

LANGE INFORMĒJA, KA, PĀRBAUDOT TRAUKSMES CĒLĀJA INFORMĀCIJU, SECINĀTS, KA SATIKSMES DEPARTAMENTĀ NAV IZVEIDOTA ATBILSTOŠA UZSKAITES SISTĒMA, KAS ĻAUTU PĀRLIECINĀTIES PAR PAVEIKTO DARBU APJOMU UN IEKLĀTĀ ASFALTA DAUDZUMU.

Neesot sniegta nekāda pamatojoša informācija šādu darbu apmaksai, kaut gan līgums paredzot veikt izpilduzmērījumu un videofiksāciju. Konstatēts, ka departamenta rīcībā nav šādas dokumentācijas, līdz ar to neesot iespēju pārliecināties par to, vai darbi nav mākslīgi sadārdzināti.

Tāpat konstatēts, ka asfalta klāšanas darbu pasūtījumos konkrētos gadījumos piemēroti risinājumi, kas nav saimnieciski izdevīgākie. Arī atklāti pārkāpumi, kas liecina par mākslīgu cenas pieaugumu, sadalot vienu objektu vairākos mazākos objektos.

Lasiet arī:LPV pieprasa valsts drošības institūcijām izvērtēt Liānas Langas publiskos izteikumus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas