Lai ierobežotu egļu mizgrauža radītos postījumus, no aprīļa 32 novados izsludinās ārkārtējo situāciju

No 1.aprīļa līdz jūnijam tiks izsludināta ārkārtējā situācija 32 Latvijas novadu 230 pagastos, lai aizsargātu  vērtīgās egļu mežaudzes un novērstu katastrofas draudus, kas saistīti ar augiem kaitīga organisma – egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, informē Zemkopības ministrijas (ZM) sabiedrisko attiecību daļa.

Otrdien, 28.martā valdība apstiprinājusi ZM rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nosakot saimnieciskās darbības ierobežojumus un aizsardzības pasākumus mizgrauža aktivitātes samazināšanai. 

ZM pārstāvji skaidro, ka laika posmā no aprīļa sākuma  līdz jūnija beigām  noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizsardzības pasākumi vērtīgajās egļu mežaudzēs un to aizsardzības zonās, kas identificēti sadarbībā ar Valsts meža dienesta (VMD) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava ekspertiem un citiem iesaistītajiem.

Ministrija arī norāda, ka ārkārtējās situācijas laikā, A un B aizsardzības zonās būs aizliegta koku ciršana, izņemot mizgrauža svaigi invadēto koku ciršanu, saskaņā ar rīkojumā noteiktajām prasībām. Savukārt C aizsardzības zonā būš aizliegta koku ciršana kopšanas un izlases cirtē, kailcirtē un rekonstruktīvā cirtē platībā, kas mazāka par 0,8 hektāriem.

Koku ciršanas ierobežojumi vērtīgo egļu mežaudžu tuvumā noteikti, lai terpēni nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas. 

Lai ierobežotu mizgraužu radīos bojājumus ir noteikti aizsardzības pasākumu A, B un C aizsardzības zonā, kas nosaka, ka saņemot VMD sanitāro atzinumu ir atļauts cirst kokus, kam konstatēti svaigi mizgrauža bojājumi, sanitārajā vienlaidu cirtē. 

Tāpat piemērotos skujkoku izcirtumos jāizvieto feromonu slazdi.

Feromonu slazdu ekspluatāciju valsts īpašumā esošajā mežā un Rīgas pašvaldības īpašumā esošajā mežā nodrošina meža apsaimniekotājs, un mežā.

Lai nodrošinātu nekavējošu pasākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā, VMD apliecinājumu koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, un apliecinājuma derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas.

Ja meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir spēkā esošs apliecinājums koku ciršanai A, B un C aizsardzības zonā un koku ciršana saskaņā ar rīkojumu ir aizliegta, VMD 10 dienu laikā pēc šā rīkojuma spēkā stāšanās izdod lēmumu par apliecinājuma koku ciršanai darbības apturēšanu uz ārkārtējās situācijas laiku.

Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tās funkcionālajā zonā, kura ietilpst A, B un C aizsardzības zonā un, kurā ir atļauta sanitārā cirte saskaņā ar VMD sanitāro atzinumu, mizgraužu svaigi invadētās egles atļauts cirst sanitārajā vienlaidu cirtē, saglabājot visus augtspējīgos citu koku sugu kokus.

VMD apliecinājumu koku ciršanai izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu apliecinājuma saņemšanai koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, nav jāsniedz informācija par dabā iezīmētajiem izcērtamajiem kokiem.

Informācija par aizsardzības zonām pieejama Meža valsts reģistrā un būs pieejama arī LVM GEO.

Lasiet arī: LNKC lūgs pēc iespējas ātrāk izskatīt sūdzību par Dziesmu svētku biļešu tirdzniecības konkursu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas