Latvijā noteiks 74 jaunus dabas liegumus

Latvijā tiks izveidoti 74 jauni dabas liegumi un paplašināti seši esošie, paredz otrdien, 21.novembrī, valdības sēdē pieņemtie noteikumi. To dara, lai novērstu pret Latviju ierosināto pārkāpuma procedūru par pietiekama aizsardzības statusa nenodrošināšanu Eiropas Savienības (ES) nozīmes biotopiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka jaunie dabas liegumi iespēju robežās tiek veidoti valsts meža zemēs, lai samazinātu privāto zemes īpašnieku zaudējumus.

Noteikumu projekts kopumā skar 20 553 hektārus zemes,

no kuriem 93% ir valsts meža zemēs. No visām jaunveidojamos dabas liegumos iekļautajām zemēm 96,4% ir meža zemes, 1% – krūmāji, 1,6% – ūdeņi un 1% – lauksaimniecības zemes.

***

Aizkraukles novadā tiks izveidots dabas liegumi Lobes ezera meži, Iecavas paliene, Jūgupes meži, Krācējgrāvja staignāju meži un Ellītes purvs, Alūksnes novadā izveidos dabas liegumu Sāmaņu pūrs un liegumu Vorožas upes meži, bet Augšdaugavas novadā Līdumu mežs un Viesītes meži iegūs dabas lieguma statusu.

Balvu novadā tiks veidoti četri dabas liegumi – Bolupes palienes meži, Pērtupes meži, Viricas upes meži un Dūkšupes meži. Bauskas novadā veidos liegumus Birzes purvi, Iecavas staignāju meži, Iecavas paliene, bet Cēsu novadā – Asaru ezers, Amatas staignāju meži, Augštupītes meži.

Dienvidkurzemes novadā veidos piecus dabas liegumus. Tie būs Bārtas meži, Celmu ezera meži, Dunalkas meži, Pūļa purvs, Rucavas staignāju meži. Dobeles novadā veidos trīs liegumus – Dravnieku meži, Gardenes meži un Miltiņu platlapju meži. Gulbenes novadā turpmāk būs dabas liegumi Audulītes staignāju meži, Pededzes staignāju meži, Vidagas upes meži un Vijatas meži, savukārt Jelgavas novadā – Sodzera meži, Skursteņu platlapju meži un Kaigu purvs.

Jēkabpils novadā tiks veidoti dabas liegumi Krustceļu meži, Mežmalu meži, Viesītes meži, Kuldīgas novadā – Grīdnieku tīrelis, Mazupes meži, Skudru tīrelis, Sniķera dīķa meži, Ponakstes upes meži un Pasilciema meži. Limbažu novadā tiks veidoti dabas liegumi Korģes meži, Kroģes staignāju meži, Soģupes meži. Savukārt divi liegumi – Augstroze un Maizezers – tiks paplašināti.

Ludzas novadā veidos dabas liegumus Dūkšupes meži, Istras staignāju meži, Ladas upes staignāju meži, Strodu strauta staignāju meži, Zaborovjes ezera purvs un meži un Zilupes meži, bet Madonas novadā – liegumus Ilzina un Zosina ezeru meži un Davelnīša ezera meži. Pieci dabas liegumi tiks veidoti Ogres novadā. Tie būs Vedzes mežu, Plaužu ezera mežu, Pečoru ezera mežu, Skolasupes mežu un Pilskalnu mežu dabas liegumi. Preiļu novadā veidos Mazā Kurtoša mežu dabas liegumu un Sekstu ezera un mežu dabas liegumu.

Rēzeknes novadā veidos dabas liegumu Gadrinkas ezera meži, Ropažu novadā – Ķivuļurga un Tumšupes meži, Siguldas novadā – Mazās Juglas meži un Linezers, bet Talsu novadā – Jūrenvalka meži, Kaļķciema meži, Medņu kalni, Mērsraga meži, Briežezera meži. Valkas novadā būs dabas liegums Purgailes upes meži, bet Valmieras novadā – Augsto kalnu meži un Salacas upes meži. Savukārt dabas liegums Vidusburtnieks, kas atrodas Valmieras novadā, tiks paplašināts.

Varakļānu novadā veidos dabas liegumu Murmastienes staignāju meži, Savukārt Ventspils novadā tādi būs Akmeņdziru staignāji, Elkšķenes meži, Gārzdes strauta meži, Ostupes meži, Pasilciema meži un Priedulāju mežs.

Lasiet arī: Kā robežžogs ietekmē meža susurus, medņus un brūnos lāčus?

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas