Lauku ģimenes ārsti uzsver nepieciešamību ieviest primārās veselības aprūpes stiprināšanas pasākumus

Pretēji Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) paustajam viedoklim, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija (LLĢĀA) pauž atbalstu Veselības ministrijas (VM) izstrādātajam informatīvajam ziņojumam par primārās veselības aprūpes stiprināšanu, uzsverot nepieciešamību ieviest tajā uzskaitītos pasākumus.

Kā pavēstīja LLĢĀA viceprezidents Ainis Dzalbs, asociācija ir pieteikusi dalību šodien notiekošajā Ministru kabineta sēdē, lai izteiktu stingru atbalstu informatīvā ziņojuma “Par primārās veselības aprūpes stiprināšanu” pieņemšanai.

Dzalbs uzsvēra, ka teju pusgadu ilgās diskusijās tika definētas aktuālākās prioritātes ģimenes medicīnā, kas nosaka papildus darbinieku piesaistes iespēju praksēs, nepieciešamību sniegt atbalstu reģionos nodarbinātajiem ģimenes ārstiem, uzlabot digitalizāciju nozarē, veicināt jauno ģimenes ārstu piesaisti, ieviest jaunus pakalpojumus, kā arī pārskatīt atsevišķu pakalpojumu tarifus.

LLĢĀA norādīja, ka informatīvais ziņojums, ko konceptuāli atbalsta arī Latvijas Jauno ārstu asociācija un Latvijas Ārstu biedrība, ir uz pacientu aprūpes kvalitāti un pakalpojumu pieejamību orientēts.

Ņemot vērā, ka darba grupu ietvaros tika apzinātas nozares aktuālākās prioritātes un iesaistītajām pusēm tika dota pilnvērtīga iespēja sniegt priekšlikumus primārās veselības aprūpes attīstībai, LLĢĀA, apliecina, ka ziņojums satur primārās veselības aprūpes kvalitātes un ilgtspējas risinājumus. Asociācija uzstāj, ka ziņojumā uzskaitītie primārās veselības aprūpes stiprināšanas pasākumi jāievieš, lai tiktu nodrošināta uz pacientu orientēta un pieejama valsts garantēta veselības aprūpe.

Plānojot veselības aprūpes attīstību, asociācija aicina Ministru kabinetu un VM vadīties pēc Pasaules Veselības organizācijas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) nospraustajiem mērķiem, pārstāvēt valstiskas vērtības, kas vērstas uz veselības aprūpes uzlabošanu, īpaši vismazāk aizsargātākajām iedzīvotāju grupām, nodrošināt pieejamību slimību agrīnai diagnostikai un profilaksei un realizēt ziņojumā minētos uz attīstību un inovācijām vērstos pasākumus.

LETA jau rakstīja, ka ziņojumā noteikti galvenie uzdevumi un veicamie pasākumi ģimenes ārstu pieejamības uzlabošanai un prakšu attīstībai, kā arī definēts optimālais ģimenes ārsta prakses modelis – pacientu skaits, prakses pieejamība pacientiem darba dienās, saziņa ar praksi elektroniski, speciālistu skaits ģimenes ārstu praksē, manipulācijas un sadarbības izvēršana ar vēl papildu speciālistiem, piemēram, fizioterapeitiem, uztura speciālistiem, vecmātēm, kā arī telpu nodrošinājums un prakses aprīkojums, sociālais nodrošinājums, atbalsts un tālākizglītība.

Tāpat pasākumi attiecas uz atvieglotu ģimenes ārstu prakšu pārņemšanas procesu, lai veicinātu jaunu ģimenes ārstu ienākšanu valsts sektorā. Paredzēts arī turpināt ārstniecības personu piesaisti un noturēšanu valsts sektorā un pilnveidot ģimenes medicīnas rezidentūras apmācību.

Uzlabojumi paredzēti arī tehnisko nodrošinājuma jomā jaunajās un esošajās ģimenes ārstu praksēs.

Tomēr pret primārās veselības aprūpes ziņojumu iebildumus pauda Latvijas Ģimenes ārstu asociācija (LĢĀA). Tā norādīja, ka ziņojumu nebija saskaņojusi, un jau aprīlī bija sniegusi iebildumus. Biedrības ieskatā esot rupji ir pārkāpts darba grupas uzdevums – veselības ministra noteiktais uzdevumus “izstrādāt savstarpēji saskaņotus priekšlikumus (..)”, jo daļa ziņojuma projekta satura neesot sasvstarpēji saskaņota, daļa neatbilst priekšlikumu saturam, par kuriem darba grupa vienojās, tāpēc nepieciešams turpināt sarunas pēc būtības, veicami pārrēķini.

Lasiet arī: BNN fokusā | Kā partijas sola izvest Latviju saulītē. Eiroparlamenta priekšvēlēšanu programmu apskats

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas