Lietuvas Apelāciju tiesa: Klaipēdas ostai par papildu darbiem Latvijas “BMGS” jāsamaksā pusmiljons eiro

Klaipēdas ostas pārvaldei būs jāsamaksā Latvijas būvuzņēmumam AS “BMGS” gandrīz pusmiljons eiro par papildu darbiem piestātnes rekonstrukcijas laikā, nolēmusi Lietuvas Apelāciju tiesa.

Tiesa 4.jūlijā atcēla Klaipēdas apgabaltiesas 8.marta lēmumu un noteica izmaksāt Latvijas uzņēmumam 499 400 eiro, kurus ostas pārvalde bija iemaksājusi glabāšanai, bet procenti ar likmi 5% gadā netika piespriesti, jo Klaipēdas ostas vadība nevairījās no līdzekļu samaksas – tā nekavējoties sāka noskaidrot, kuram no diviem konsorcija uzņēmumiem izmaksāt līdzekļus.

“Līguma izpildes laikā faktiskā situācija attiecībā uz atbildīgā partnera iecelšanu mainījās,” norādīja Lietuvas Apelāciju tiesa. “No līguma parakstīšanas brīža 2019.gada 16.novembrī tieši apelācijas sūdzības iesniedzējs [“BMGS”] kļuva par atbildīgo partneri, kas attiecībās ar atbildētāju [ostas pārvaldi] darbojās abu partneru vārdā, tostarp jautājumā par atlīdzības saņemšanu no iestādes par faktiski veiktajiem līguma darbiem,” secināja tiesa.

Martā Klaipēdas apgabaltiesa nolēma, ka līdzekļi ir jāpiešķir “Hidrostatyba”, kas līdz 2019.gada novembrim bija projekta atbildīgais partneris, bet tagad ir bankrotējusi. Atbilstoši tiesas lēmumam “BMGS” kļuva par atbildīgo partneri pēc tam, kad līdzekļi jau bija jāizmaksā, tāpēc tie ir jāpārskaita “Hidrostatyba”.

Toreiz “BMGS” paziņoja, ka apgabaltiesa nav novērtējusi to, ka “BMGS” vienīgais atbild ostas pārvaldei par darbu kvalitāti un tam par saviem līdzekļiem būs jānovērš iespējamie defekti. Un līdzekļu pieprasīšanas datums tiek aprēķināts nevis 60 dienas pēc rēķina saņemšanas, bet gan 90 dienas pēc darbu kvalitātes novērtējuma akta parakstīšanas.

“Pirmās instances tiesa nepareizi noteica saistību izpildes brīdi, proti, brīdi, kad atbildētājam radās pienākums samaksāt saskaņā ar līgumu ieturētos 499 400 eiro, tāpēc strīds starp pusēm tika izšķirts nepareizi,” nolēma apelācijas instances tiesa.

2017.gadā “Hidrostatyba” un “BMGS noslēdza līgumu ar Klaipēdas ostas pārvaldi par kuģu būvētavas “Vakaru laivu gamykla” izmantoto piestātņu rekonstrukciju. Šo darbu laikā 2018.gada sākumā tika atklāti lieli akmeņi, kuru pacelšana un aizvākšana tiek uzskatīta par papildu neplānotiem darbiem.

Lasiet arī: Kopenhāgenā tūristi par atkritumu vākšanu tiks pie atlīdzības

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas