Mākslīgajam intelektam pieprasa ievērot autortiesības

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība (LaIPA) ziņo, ka “vadošās pasaules autoru un izpildītāju organizācijas” vēršas pie valstu politikas veidotājiem un IT uzņēmumiem, pieprasot autortiesību un blakustiesību atlīdzību piemērošanu mākslīgais intelekta (MI) veiktai autoru un izpildītāju darbu izmantošanai.

Aicinājumu [oriģinālu lasiet šeit] parakstījušās organizācijas un apvienības pārstāv vairāk nekā 6 miljonus mākslinieku, autoru, izpildītāju un izdevēju visā pasaulē. Kā uzskata šīs organizācijas, autoru un izpildītāju darbu izmantošana MI vajadzībām notiek nepārtraukti bez autoru un izpildītāju atļaujas, turklāt nemaksājot par to pienākošos atlīdzību.

LaIPA – kā Latvijas izpildītājus un producentus pārstāvošā organizācija starptautiskās kolektīvās pārvaldības organizāciju konfederācijas (SCARP) biedrs – pievienojas šajā vēstulē paustajam un

aicina Latvijas politikas veidotājus sākt veidot normatīvo bāzi,

lai arī MI laikmetā nostiprinātu radošās kopienas tiesības.

“Katram autoram, māksliniekam, izpildītajam vai jebkuram citam radošās jomas pārstāvim ir jābūt pārliecinātam, ka tehnoloģiju attīstība neradīs radošo cilvēku tiesību ierobežošanu,” uzskata LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa.

SCAPR un citu pasaules autortiesību un blakustiesību organizāciju parakstītā vēstulē teikts: “Arvien aktīvāk mūsu dzīvēs ienākot MI, kultūras nozare un starptautiskā radošā kopiena aicina politikas veidotājus cienīt cilvēka radošumu, nodrošināt efektīvu autoru un izpildītāju tiesību aizsardzību, kā arī īstenot godīgu licencēšanas praksi. Radošā kopiena

aicina pieņemt globālus risinājumus,

lai nodrošinātu, ka MI uzņēmumi maksā autoratlīdzību tiem izpildītājiem un autoriem, kuru darbi tiek izmantoti.”

Lasiet arī: Tonijs Blērs: Mākslīgais intelekts mainīs visu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas