Par RTU jauno rektoru ievēlēts tās zinātņu prorektors Tālis Juhna

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Satversmes sapulce, aizklāti balsojot, par jauno rektoru ievēlēja RTU zinātņu prorektoru akadēmiķi Tāli Juhnu. Viņš saņēma 137 no 190 derīgajām Satversmes sapulces dalībnieku balsīm, ziņo RTU Ārējās komunikācijas nodaļa. 

RTU padome jaunajam rektoram izvirzījusi vairākus uzdevumus: RTU jāiekļūst starptautisko reitingu 500 spēcīgāko universitāšu saimē; RTU nepieciešams turpināt attīstīt augstās tehnoloģijas un inovācijas; tāpat RTU jāpiesaista finansējums no zinātniskās darbības un sadarbības ar industriju.

Jaunievēlētais rektors darbu sāks marta beigās, par precīzu datumu vienojoties ar RTU padomi. RTU zinātņu prorektora amatā Juhna nostrādājis 12 gadus, «pilnveidojot zinātnes pārvaldības sistēmu un izstrādājot stratēģiju RTU zinātnes un inovācijas sistēmas izveidei».

Viņš izveidojis dažādus atbalsta mehānismus zinātnieku un studentu inovāciju spēju veicināšanai un jaunu tehnoloģiju attīstībai, piemēram – RTU Zinātnes un inovāciju centru. Tā pastāvēšanas mērķis ir veicināt RTU zinātnisko darbību un akadēmiskā personāla un studējošo iesaisti inovāciju radīšanā un zināšanu pārnesē, kā arī attīstīt sadarbību ar industriju un zinātniskajām institūcijām.

Paralēli administratīvajam darbam T. Juhna aktīvi darbojas zinātnē, teiks relīzē – vadot un kā zinātnieks piedaloties vietējos un starptautiski finansētajos zinātnes projektos. Pēdējie nozīmīgākie veikumi –

kopā ar sadarbības partneriem izstrādāti risinājumi Covid-19 monitorēšanai notekūdeņos,

kā arī septiņi prototipi, kas «uzlabo pakalpojumu noturību un kvalitāti veselības aprūpes zonās Covid-19 un citu infekcijas slimību laikā».

Savukārt studiju jomā Juhna ir izveidojis jaunu starptautisko bakalaura studiju programmu Biotehnoloģija un bioinženierija, un pēc viņa iniciatīvas RTU izveidoti un ieviesti jauni studentu mācību veidi. Piemēram, uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbības iniciatīva Industriālais doktors, attīstot pētniecības un uzņēmējdarbības ciešāku sadarbību.

RTU rektoru atbilstoši universitātes Satversmei ievēlē tās Satversmes sapulce, kuru veido 200 RTU saimes ievēlēti darbinieki un studenti. Juhnu un viņa sāncensi šajās vēlēšanās – RTU Rīgas Biznesa skolas direktoru Jāni Grēviņu – kā rektora amata pretendentus RTU padome izvēlējās no deviņiem kandidātiem, kas pieteicās rektora amata konkursam.

Lasiet arī: Valsts galva vēlas tuvākos gados dubultotu atbalstu augstākajai izglītībai un zinātnei

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas