Pērn sievietes pelnīja par 17,1% mazāk nekā vīrieši, un plaisa aug

Centrālās statistikas pārvalde ziņo, balstoties provizorisko datu aprēķinā, ka 2022.gadā sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa Latvijā bija par 17,1% mazāka nekā vīriešu saņemtā.

Salīdzinot ar 2021. gadu, starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu pastāvošā

plaisa pieauga par 2,5 procentpunktiem.

Darba samaksas atšķirību starp dzimumiem ietekmē dažādi sociālie un ekonomiskie faktori – vīriešu un sieviešu profesija un amata pienākumi, iegūtā izglītība, vecums, darba pieredze, nostrādāto stundu skaits, kā arī darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma tendences darba tirgū un tā strukturālās izmaiņas. Rādītājs tiek aprēķināts, neizslēdzot minēto faktoru ietekmi, kas varētu skaidrot atšķirību iemeslus.

Vislielākā samaksas atšķirība bija mākslas, kultūras un atpūtas nozarē,

kur 2022.gadā vīriešu darba samaksa stundā bija vidēji par 37,2% lielāka nekā sievietēm; informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozarē (atšķirība – 34,% par labu vīriešiem).

Vairāk par 20% (robežās no 28,9% līdz 20,2%) darba samaksas atšķirība bija vēl septiņās nozarēs: finanšu un apdrošināšanas darbībās; profesionālajos, zinātniskajos un tehniskajos pakalpojumos; ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē; vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, automobiļu un motociklu remontā; apstrādes rūpniecībā; administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībā, kā arī citos pakalpojumos. Vēl sešās nozarēs darba samaksas atšķirība par labu vīriešiem bija robežās no 7,2% līdz 19,5%.

Turpretī valsts pārvaldē, kā arī transporta un uzglabāšanas nozarē atšķirība bija minimāla – attiecīgi 0,6% un 1,7%. Savukārt elektroenerģijas, gāzes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē sievietes saņēma par 6,1% vairāk.

Privātajā sektorā sieviešu un vīriešu stundas atalgojuma atšķirība bija par 2,8 procentpunktiem lielāka (18,1%) nekā sabiedriskajā (15,3%). Sievietes, kas strādāja pilnu darba laiku, nopelnīja par 20% mazāk nekā vīrieši, bet atalgojuma atšķirība starp nepilnu laiku strādājošajiem bija mazāka (12,4%).

2022.gadā vismazākā atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu stundā bija starp senioriem vecumā no 65 gadiem (11,0%) un vecuma grupā līdz 25 gadiem (11,1%), bet vislielākā – vecuma grupā 35-44 gadi, kur sieviešu atalgojums bija par 24,8% zemāks nekā vīriešu, kā arī 25-34 gadus vecu darbinieku vidū (20,9%).

Eiropas Savienībā sievietes 2021.gadā pelnīja par 12,4% mazāk nekā vīrieši. Lielākā plaisa starp sieviešu un vīriešu atalgojumu bija Igaunijā (20,5%) un Austrijā (18,8%).

Sieviešu un vīriešu stundas darba samaksas atšķirības rādītājs ir viens no Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības mērķu indikatoriem (angliski – Gender Pay Gap), ko aprēķina saskaņā ar ES statistikas biroja Eurostat metodoloģiju un izmanto starptautiskiem salīdzinājumiem. To pielieto, lai uzraudzītu progresu dzimumu līdztiesības jomā.

Lasiet arī: Tiesībsargs pārmet FM negodīgu praksi attiecībā uz maternitātes atvaļinājumiem sievietēm-zinātniecēm

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas