PTAC aicina rūpīgi izvērtēt siltuma maksas sadalītāju piedāvājumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt alokatoru jeb siltuma maksas sadalītāju uzstādīšanu,  BNN vēsta PTAC pārstāvji.

«Ņemot vērā energoresursu pieaugošās izmaksas, īpaši tiek aktualizēts jautājums par iespējamiem risinājumiem tuvojošās apkures sezonas siltumapgādes rēķinu samazināšanai, un viena no iespējām, ko patērētāji izmanto, lai samazinātu izmaksas, ir alokatora uzstādīšana,» stāsta PTAC.

Alokators ir elektroniska ierīce, kas tiek uzstādīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku dzīvokļos uz radiatoriem un ar divu sensoru palīdzību reģistrē, kāda un cik ilgi ir bijusi radiatora temperatūra un kāda un cik ilgi ir bijusi temperatūras starpība starp radiatoru un apsildāmo telpu, kā arī nosaka, kāda daļa no ēkas patērētā siltuma ir saņemta.

Jāņem vērā, ka par šādu siltuma maksas sadalījumu un aprēķinu lēmums jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un šim priekšlikumam ir jāsaņem vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku atbalsts.

Vienlaikus PTAC norāda, ka iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem attiecībā uz noteikumiem par atteikšanos no siltuma maksas sadalītāja un dzīvokļu kopībai, ņemot vērā konkrētā pakalpojuma specifiku,

nevajadzētu piekrist tādiem noteikumiem, kas paredz, ka, lai atteiktos no šī pakalpojuma, ir nepieciešams 100% dzīvokļu īpašnieku balsu skaits dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.

Pirms izvēlēties kādu konkrētu siltuma maksas sadalītāju piedāvājumu, nepieciešams izvērtēt dažāda veida izmaksas, kas var rasties papildus, piemēram, sagatavošanās darbu, uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas, tāpat jāizvērtē iekārtu darbības un to uzturēšanas termiņi, norāda PTAC pārstāvji.

Tāpat būtiski, ka siltumenerģijas patēriņu ēkā būs iespējams samazināt tad, ja visi radiatori, kas atrodas ēkā, ir apgādāti ar šādām ierīcēm, tāpat arī visiem radiatoriem ir jābūt regulēšanas iespējai, kā arī būtu nepieciešams izmērāms ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš.

PTAC norāda, ka īpaša vērība jāpievērš siltuma maksas sadalīšanas un izmaksu aprēķināšanas metodikai, lai tā nodrošinātu efektīvu un taisnīgu aprēķinu. Metodikai ir jāatbilst Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumiem Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. Taisnīgas izmaksas panāk, piemērojot attiecīgos koeficientus, jo, piemēram, lai dzīvoklī saglabātu plus 21 grāda temperatūru, būs nepieciešams atšķirīgs pievadītās siltumenerģijas daudzums vidus dzīvokļos vai pēdējā stāva stūra dzīvokļos.

Lasiet arī: BNN nedēļas apkopojums: Latvijas gāze. Vīzas. Cenu kāpums

Patērētās siltumenerģijas datu nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei ir jābūt definētai, lai novērstu nelikumīgu datu noplūšanu un identificētu iespējamās krāpnieciskās darbības, ko var konstatēt, veicot datu apstrādi un analīzi. Pirms piedāvājuma pieņemšanas svarīgi ir pārliecināties par pakalpojuma sniedzēja pieredzi un reputāciju un nepaļauties tikai uz reklāmu. Nav ieteicams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kas nenorāda savu nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) un kas pēc patērētāja vai pārvaldnieka lūguma nesniedz informāciju par pašu iekārtu vai tās apkalpošanu.

Vienlaikus jāatceras arī par citām iespējām, kā ietaupīt apkures izmaksas, piemēram, veikt logu nomaiņu, pamatu vai jumta siltināšanu vai mājas kopējo renovāciju, atgādina PTAC.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas