Valodas prasmes pārbaudi nokārtojusi gandrīz puse tai reģistrēto KF pilsoņu

Valsts izglītības satura centrs ziņo, ka no 11.aprīļa līdz 7.maijam valsts valodas prasmes pārbaudi ir kārtojuši 4995 Krievijas Federācijas (KF) pilsoņi. Šobrīd no visiem pretendentiem valsts valodas prasmes pārbaudi ar pirmo reizi izdevies nokārtot vidēji 49% kārtotāju.

Savkārt 51% personu pārbaude būs jākārto atkārtoti, jo nav iegūts nepieciešamo punktu skaits kādā no pārbaudījuma daļām. Vēl līdz 22.maijam pārbaudījumu A2 līmenī turpina kārtot tie KF pilsoņi, kuri reģistrējās pārbaudei laika posmā no 1.februāra līdz 24.martam.

Rīgā pārbaudījumu līdz šim kārtojuši 4139 pretendenti, Daugavpilī – 257, Liepājā – 599.

Daugavpilī valsts valodas prasmes pārbaudi A2 līmenī ar pirmo reizi nokārtojušas 128 personas, Liepājā – 306, savukārt Rīgā pārbaudījumu nokārtojuši 2006 KF pilsoņi. [Šī  informācija par KF pilsoņu sniegumu var mainīties, jo Valsts valodas prasmes pārbaudes reģistrētajiem kārtotājiem turpinās vēl līdz 22.maijam.]

Visiem kārtotājiem labākie rezultāti ir lasīšanas daļā, kur vidējais vērtējums ir 73%; klausīšanās daļā tas ir 71%, runāšanas daļā – 67%. KF pilsoņiem lielākās grūtības sagādājusi valsts valodas prasmes pārbaudes rakstīšanas daļa, kur vidējais iegūtais vērtējums ir 36% (tiem kārtotājiem, kuriem neizdevās pārbaudījumu nokārtot ar pirmo reizi). Kopējais vidējais vērtējums rakstīšanas daļā visiem kārtotājiem ir 56%.

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja personas valsts valodas prasmes vērtējums katrā prasmē (klausīšanās prasmē, lasītprasmē, rakstītprasmē un runātprasmē) nav mazāks par 60 procentiem no maksimālā punktu skaita. Katrā no daļām minimālais punktu skaits ir 9, maksimālais – 15.

Pamata līmeņa 2.pakāpe paredz, ka persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un savu nodarbošanos, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma tekstus– ar personas nodarbošanos un sadzīvi saistītus .

Valsts izglītības satura centrs atgādina/brīdina: “Pretendentiem, kuriem nav izdevies ar pirmo reizi pārbaudi nokārtot, vai tiem, kuri nav reģistrējušies pārbaudījumam iepriekš noteiktajā laikā, būs iespēja pārbaudījumu kārtot atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajam Ministru kabineta noteikumu grozījumu projektam Grozījumi Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumos Nr. 157 Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību.”

Šis projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58.punktā, kas Saeimā pieņemti šā gada 5.aprīlī. Tā mērķis ir noteikt kārtību, kādā KF pilsoņi reģistrējas un kārto valsts valodas prasmes pārbaudi, ja tai nav reģistrējušies līdz 2023.gada 24.martam. Projekts arī noteiks procedūru atkārtotas pārbaudes kārtošanai noteiktā laika periodā, lai “īstenotu Saeimā 2023.gada 5.aprīlī pieņemtos grozījumus Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktā, kas nosaka atkārtotas pārbaudes laika pagarinājumu līdz 2023.gada 30.novembrim”.

MK noteikumu projekts paredz noteikt jaunu reģistrēšanās kārtību KF pilsoņiem: tie, kuri nereģistrējās pārbaudei līdz 2023.gada 24.martam, tai

varēs Vēl reģistrēties no 1.jūnija līdz 30.jūnijam,

un attiecīgi kārtot pārbaudi no 1.jūlija līdz 13.augustam. Valsts izglītības satura centram līdz šā gada 1.septembrim ir jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei informācija par KF pilsoņiem, kuri līdz 2023.gada 1.septembrim vismaz vienu reizi ir kārtojuši pārbaudi un, tiem, kuriem nepieciešamības gadījumā ir noteikta atkārtota pārbaude līdz 30.novembrim.

KF pilsoņiem pārbaudes tiek noteiktas jūlijā, lai nenokārtotas pārbaudes gadījumā dotu iespēju augustā reģistrēties atkārtotai pārbaudei, izpildot iepriekšminētā likuma noteiktos termiņus. Tādējādi šīs personas atkārtotai pārbaudei reģistrējas no 1.augusta līdz 31.augustam, atkārtoti pārbaudi kārtojot no 4.septembra līdz 2023.gada 30.novembrim, skaidro Valsts izglītības satura centrs. 

Lasiet arī: Līdz šīm obligātajai valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai pieteikušies 8000 Krievijas pilsoņu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas