VID reformas uzraudzības padome vienojas virzīt reformas likumprojektu paketi publiskajai apspriešanai

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) reformas uzraudzības padomes sēdē izskatīts reformas līdzšinējais progress, izstrādātā likumprojektu pakete un plānotie pasākumi, vienojoties virzīt reformas likumprojektu paketi publiskajai apspriešanai, informē Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji.

Padome nolēma atbalstīt jauno likumprojektu – “Valsts ieņēmumu dienesta likumprojekts” un “Nodokļu un muitas policijas likumprojekts” –, kā arī citu izstrādāto likumu grozījumu virzīšanu publiskajai apspriešanai Tiesību aktu projektu portālā, darba grupai turpinot strādāt pie atvērtajiem jautājumiem.

FM vadītajā darba grupā, kurā ir iesaistīts VID, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), Valsts kanceleja, prokuratūra, Iekšējās drošības birojs un Valsts policija, tika izstrādāti seši likumprojekti – Valsts ieņēmumu dienesta likumprojekts, Nodokļu un muitas policijas likumprojekts, grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, grozījumi Muitas likumā, grozījumi Kriminālprocesa likumā, kā arī grozījumi likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas.

VID likumprojektā iekļauts galvenais VID darbības tiesiskais ietvars, veidojot likumprojektu maksimāli īsu un skaidru sabiedrībai. Vēsturiski likums par VID ir garš, daudzkārt papildināts un grūti uztverams, tāpēc no likumprojekta izņemtas dublējošās normas, Ministru kabineta regulējumam un speciālo likumu tvērumam atbilstošas normas, rezultātā samazinot likumprojektu no 31 uz sešām lappusēm. Likumprojektā ir iekļauta arī norma par nodokļu maksātāju tiesībām, liekot uzsvaru uz VID un nodokļu maksātāju partnerību kā nākamo attiecību attīstības un uzticamības līmeni.

Tāpat padome atbalstīja risinājumu VID Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkcijas un uzdevumus nodot KNAB, pārdalot 17 vietas un nepaplašinot KNAB kompetenci. Jautājumu par izdienas pensijām Nodokļu un muitas policijā nolemts skatīt valsts vienota risinājuma atalgojuma sistēmas sakārtošanas izmeklēšanas iestādēs ietvaros, ņemot vērā tiesiskās paļāvības principu un attiecināmību uz nākotnes darbiniekiem.

VID reformas galvenā iecere ir nodalīt noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas funkcijas no pakalpojumu sniedzēja funkcijām.

Tas ir – no VID nodalīt struktūrvienības, kuru mērķis ir atklāt noziedzīgus nodarījumus, nevis sniegt pakalpojumus. 

Vienlaikus ar izmaiņām struktūrā paredzēts pilnveidot VID un sabiedrības sadarbības modeli, izmantojot digitālās transformācijas iespējas. Tiks stiprināta nodokļu un muitas policijas darba efektivitāte noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un tās autonomija, kā arī nodrošināta koruptīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas neatkarība un stiprināta izmeklēšanas objektivitāte. Sekmējot sabiedrības uzticēšanos dienestam, plānots sasniegt VID stratēģijā noteikto misiju, ka VID ir uzticams sabiedrotais nodokļu un muitas lietās godīgai uzņēmējdarbībai un sabiedrībai.

VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkcijas un uzdevumi tiks nodoti FM pārraudzībā izveidotajai tiešās pārvaldes iestādei – Nodokļu un muitas policijai. Savukārt VID Iekšējās drošības pārvaldes izmeklēšanas un operatīvās darbības funkcijas un uzdevumi tiks nodoti KNAB. Tādējādi tiks nodrošināta vienota prakse koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā, koruptīvu noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas neatkarība, kā arī stiprināta izmeklēšanas objektivitāte un novērsta interešu konflikta iespējamība.

VID reformas uzraudzības padome ir izveidota, lai koordinētu un uzraudzītu ar VID reformas īstenošanu saistītos jautājumus. Padome nodrošina reformas gaitas uzraudzību, VID reformas īstenošanas plānā iekļauto pasākumu izpildes kontroli un iespējamo risku ietekmes uz veicamajiem pasākumiem izvērtēšanu, kā arī priekšlikumu sniegšanu par jaunu reformas pasākumu noteikšanu. Tāpat padome nepieciešamības gadījumā lemj par reformas pasākumu izpildes termiņa izmaiņām.

Finanšu ministra Arvila Ašeradena (JV) vadībā padomē piedalās KNAB priekšnieks Jēkabs Straume, ģenerālprokurors Juris Stukāns, Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un FM valsts sekretāre Baiba Bāne.

Lasiet arī: BNN intervija | Roberts Blumbergs: Krievija nav pelnījusi žēlastību un izpratni

Seko mums arī FacebookDraugiem un X!

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas