KPKP uzsver priekšrocības, ko rada valsts uzņēmumu kotēšana biržā

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes (KPKP) loceklis Māris Vainovskis – juridiskās firmas Eversheds Sutherland Latvijas biroja vecākais partneris – ir izplatījis mediju paziņojumu, ka šī institūcija atbalsta Jaunās Vienotības sludināto stratēģiju kotēt valsts uzņēmumu akcijas biržā.

Tādejādi, teikts šajā relīzē, tiekot veicināta uzņēmumu pieeja izaugsmes kapitālam, pilnveidojot efektīvu un neatkarīgu pārvaldību uzņēmumos un paplašinot investīciju iespējas Latvijas sabiedrībai.

Kā jau ir ziņots, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, finanšu ministrs Arvils Ašeradens un citi JV politiķi kategoriski turpina iestāties par valsts uzņēmumu akciju [daļas, nevis kontrolpakešu, kas nozīmētu to privatizāciju – BNN] tirgošanu biržā. Savukārt Valsts prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns un viņa izveidotais partiju bloks – koalīcijā ietilpstošais Apvienotais saraksts (AS) – ir vēl kategoriskāk pret to.

AS panāca šāda priekšlikuma izņemšanu no valdības deklarācijas.  

KPKP relīze sniedz sekojošas galvenās tēzes premjerpartijas pozīcijas atbalstam.

Sabiedrības iesaiste. Privāto akcionāru līdzdalība valsts uzņēmumos sekmē pārvaldības efektivitāti, vadības neatkarību un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem, dažādības principu īstenošanu, kā arī uzņēmumu vērtības un kapitāla atdeves pieaugumu.

Kontrolpakete paliks valstij. Kotējot valsts uzņēmumu akcijas biržā, akciju apjoms, kas ļauj pilnībā to kontrolēt, ir saglabājama valsts īpašumā.

Dalība peļņā. Biržas uzņēmumu skaidra dividenžu politika veicina uzņēmuma finanšu stabilitāti, stiprina investoru interesi un uzlabo visas sabiedrības attieksmi, nodrošinot pamatotu peļņas dalīšanu, papildus finanšu resursus valsts budžetā un kopējo finanšu pārvaldības efektivitāti.

Pensiju kapitāls. Latvijas pensiju fondiem ieguldot līdzekļus labi pārvaldītu un rentablu valsts uzņēmumu akcijās biržā,

iedzīvotāji varēs gūt tiešu labumu no uzņēmumu izaugsmes,

un pensiju kapitāls sekmēs Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Pārvaldības efektivitāte. Tiek nostiprināts korporatīvās pārvaldības ietvars un samazinātas politiskās iejaukšanās iespējas, ļaujot profesionālām vadības komandām pieņemt lēmumus, pamatojoties uz biznesa un tā ilgtspējas apsvērumiem, vienlaikus izpildot akcionāru izvirzītos uzdevumus.

Caurskatāmības prasības. Svarīgākās finanšu un attīstības informācijas atklāšanas prasības nodrošina ieguldītāju un sabiedrības informētību un uzticības pieaugumu, kā arī uzņēmumu reputācijas stiprināšanu.

Darbinieku motivācija. Valsts uzņēmumu kotēšana biržā radīs iespēju emitēt personāla opcijas [prēmēt ar akcijām – BNN] darbinieku motivācijai efektīvi sasniegt rezultātus, tādējādi palielinot uzņēmuma vērtību.

Valsts uzņēmumu kotēšana biržā ir nozīmīgs solis ceļā uz konkurētspējīgāku, caurskatāmāku un investoriem labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Pastiprinātās korporatīvās pārvaldības, neatkarības un investīciju iespēju priekšrocības padara šo stratēģiju par izdevīgu ekonomikai, iesaistītajiem uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā, uzsver KPKP paziņojums.

Tieslietu ministrijas [ko patlaban politiski pārrauga JV – BNN] izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome apvieno privātā un publiskā sektora ekspertus korporatīvās pārvaldības jomā. Padome izstrādā labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus kapitālsabiedrībām Latvijā (Korporatīvās pārvaldības kodekss), skaidro šādas pārvaldības nozīmīgumu un veicina tās izpratni un piemērošanu, kā arī sniedz ieteikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem korporatīvās pārvaldības jomā.

Lasiet arī: Kapitāla tirgus attīstībā Kariņš redz ekonomikas transformācijas veiksmi

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas