Nordeka sola pārsūdzēt KP uzlikto sodu

Pasažieru autopārvadātājs AS Nordeka noraida Konkurences padomes (KP) izvirzītos apgalvojumus par tās ieskatā notikušu aizliegtu vienošanos. Savukārt uzņēmuma ieskatā KP tendenciozi vērtējusi savāktos pierādījumus un izpētes lietas dalībnieku sniegtos paskaidrojumus, nonākot pie kļūdainiem secinājumiem.

Nordeka norāda, ka KP pirms diviem gadiem – 2021.gada 14.janvārī – ierosināja izpētes lietu par iespējamu aizliegtu vienošanos par dalību iepirkumos pret četriem pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem – SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss, AS Liepājas autobusu parks, AS Nordeka un AS Tukuma auto (tādejādi norādot uz KP nenosaukto trauksmes cēlāju šajā lietā.)

2023.gada 5.janvārī KP pieņēma lēmumu, kurā secināts, ka konkrētie uzņēmumi, piedaloties VSIA Autotransporta direkcija (ATD) rīkotajā iepirkumā par tiesību piešķiršanu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai līdz 2030.gadam un secīgajos ATD rīkotajos iepirkumos par atsevišķām maršrutu tīkla daļām, esot slēguši aizliegtu vienošanos, apspriežot un saskaņojot savu savstarpējo rīcību un vienojoties par dalības noteikumiem ATD organizētajos iepirkumos.

Ar KP lēmumu AS Nordeka tika piemērots naudas sods 637 635.80 eiro apmērā.

Uzņēmums paziņo, ka «KP nepamatoti secinājusi, ka pasažieru pārvadātāji, piedaloties ATD rīkotajos iepirkumos, ir apmainījušies ar komerciāli sensitīvu informāciju un prettiesiski saskaņojuši savu rīcību».

Pirmkārt, konkurentu kopīga piedalīšanas iepirkumā personu apvienības ietvaros nav aizliegta. Otrkārt, šādas personu apvienības sadarbība ar mērķi veicināt ekonomisko efektivitāti rada ieguvumus pakalpojuma saņēmējam – valstij un pasažieriem. Treškārt, tieši ATD nolikuma prasības noteica nobraukuma ierobežojumu vienam pārvadātājam līdz 15 000 000 lilometriem visiem maršrutiem gadā, paredzot ATD vienpusējas tiesības izslēgt pārvadātāju no iepirkumiem, ja kilometru skaits tiek pārsniegts.

Līdz ar to bija nepieciešami aprēķini par šī ierobežojuma ievērošanu,

lai neveidotos situācija, kad personu apvienības biedrs nevar sniegt pārvadājumu pakalpojumus. Ceturtkārt, AS Nordeka bija informējusi ATD par iespējamo dalību kā personu apvienībai atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem.

KP neko no minētā nav ņēmusi vērā, uzskatot, ka sadarbība starp komersantiem ir pārsniegusi personu apvienības veidošanai nepieciešamo, skaidro Nordeka.

Svarīgi norādīt, piebilsts paziņojumā, ka KP izpētes lietu ierosināja pēc ziņojuma no «konkurenta, kura vārdu AS Nordeka nevar publiski atklāt». Šis konkurents arī sākotnēji piedalījās sarunās par personu apvienības veidošanu, tomēr pēc tam piedalījās ATD konkursos citas personu apvienības ietvaros un individuāli, taču neieguva tiesības slēgt līgumu ar ATD. Pēc zaudējuma konkurents acīmredzot nolēma sniegt KP nepilnīgu informāciju, neatspoguļojot patieso sadarbības būtību starp iesaistītajiem ATD iepirkumu pretendentiem un savu lomu šajā sadarbībā.

Nordeka uzsver, ka arī pats KP ziņojuma iesniedzējs ATD iepirkumos piedalījās pretendentu apvienības ietvaros, un tas liecina, ka šāda prakse nozarē ir pieņemta.

Uzņēmums savu pozīciju summē šādi: «AS Nordeka vēlas vēlreiz uzsvērt, ka tā nav ņēmusi dalību aizliegtā vienošanās, kas būtu pretrunā Konkurences likumam un Eiropas Savienības tiesību normām. AS Nordeka ar pārējiem komersantiem ir apmainījusies tikai ar to informāciju, kas bija nepieciešama, lai piedalītos ATD organizētajos iepirkumos atbilstoši to noteikumiem.

Pēc pārrunām ar iespējamajiem apvienības biedriem, AS Nordeka kā pretendentu apvienības biedrs iesniedza kopīgu piedāvājumu maršrutu tīkla daļā jeb lotē Pierīga atbilstoši konkrētā iepirkuma nolikuma noteikumiem un noslēdza līgumu par pārvadājumiem šajā lotē. Savukārt citās lotēs AS Nordeka konkurēja ar pārējiem tirgus dalībniekiem, tai skaitā lotes Pierīga apvienības biedriem SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss un AS Liepājas autobusu parks.

KP attiecībā uz AS “Nordeka” kļūdaini konstatējusi atkārtotu pārkāpumu, neievērojot nedz to, ka iepriekš noslēgts administratīvais līgums, nedz arī to, ka iestājies noilgums atkārtotības piemērošanai.»

Pārvadātājs savu paziņojumu noslēdz ar solījumu pārsūdzēt KP lēmumu – pēc iepazīšanās ar tā pilnu tekstu. Ņemot vērā lietu par konkurences tiesību pārkāpumu komplekso raksturu un faktisko tiesu noslodzi, ir prognozējams, ka tiesvedība varētu ilgt vairākus gadus, uzsver Nordeka.

Lasiet arī: KP par neatļautu vienošanos soda trīs pasažieru autopārvadātājus

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas