Saeima paudusi atbalstu Ukrainai NATO Viļņas samitā

Saeima ceturtdien, 1.jūnijā pieņēma lēmumprojektu,  kurā pauž atbalstu Ukrainai gaidāmajā NATO Viļņas samitā un aicina pieņemt lēmumu par Ukrainas uzaicināšanu dalībai aliansē.

Deputātu ieskatā ir vitāli nepieciešams izmantot NATO Viļņas samita sniegtās iespējas, lai kopīgi, lai kopīgi apzinātos turpmāko lēmumu un progresa steidzamību, un ar praktiskiem pasākumiem paplašinātu NATO atbalstu Ukrainai.

Tāpat parlamentārieši norādīja, ka ir jāstiprina NATO un Ukrainas politisko partnerību. 

Saeimas paziņojumā arī uzsvērts, ka deputāti iestājas par spēcīgu un efektīvu Eiropas Savienību (ES) un NATO  sabiedroto palīdzību Ukrainai, sniedzot militāro, tehnisko, aizsardzības un humāno atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Ukrainas valsts spēju efektīvi aizstāvēt savu teritoriju uz sauszemes, jūrā un gaisā. 

Deputāti aicināja stiprināt Krievijai un Baltkrievijai noteiktās sankcijas, lai liegtu agresorvalstīm gūt nepieciešamos finanšu un tehnoloģiskos resursus kara turpināšanai. 

Tāpat tika pausta stingra apņēmība, turpināt atbalstīt starptautiskos centienus nodrošināt, lai agresorvalstis neizbēgtu un tiktu sauktas pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem kara noziegumiem.  Saeima atbalsta ad hoc starptautiska tribunāla izveidi agresijas nozieguma iztiesāšanai.

Atzinīgi tika vērtēts vēsturiskais Eiropadomes 2022.gada jūnija lēmums piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu un turpinās atbalstīt Ukrainu ceļā uz iestāšanos ES.

Ukraina ir neatgriezeniski uzņēmusi kursu uz eiroatlantisko integrāciju, uzsver deputāti, atbalstot Ukrainas pilntiesīgu iekļaušanos Ziemeļatlantijas aliansē, tiklīdz apstākļi to ļaus.

“Latvija gan valdības līmenī, gan pašvaldību, gan pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju iniciatīvu ietvaros turpinās sniegt vispusīgu atbalstu Ukrainai, lai stiprinātu tās noturību pret Krievijas agresiju,” teikts Saeimas paziņojumā. 

Sēdes laikā deputāti arī atkārtoti pauda savu apņemšanos atbalstīt Ukrainu tās atjaunošanā, īpaši Čerņihivas apgabalā. 

Saeima atbalsta Ukrainas iniciatīvas ANO Ģenerālajā asamblejā un citās ANO struktūrās un uzsver, ka ANO līmenī jau ir paveikts milzīgs darbs pretstāvē Krievijas agresijai un tās seku novēršanā.

Lasiet arī: Koalīcijas paplašināšana “ļautu dinamiskāk virzīties uz priekšu”, prāto Ašeradens

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas