Valdība nolēmusi piešķirt SIF 4,4 miljonus eiro Ukrainas iedzīvotāju kursiem

Pārdalot finansējumu, valdība nolēma piešķirt Sabiedrības integrācijas fondam (SIF) finansējumu 4,4 miljonu eiro apmērā, lai SIF līdz gada beigām īstenotu projektus, ar kuriem plānots piedāvāt Ukrainas civiliedzīvotājiem kultūrorientācijas kursus un iekļaušanās pasākumus.

Kultūras ministrija (KM) norāda, ka pērn ar valdības rīkojumu tika apstiprināts pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā 2024.gadam. Atbildīgā institūcija par pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem KM un SIF ir līdzatbildīgā iestāde.

Iecerēts, ka Ukrainas iedzīvotājiem piedāvās kultūrorientācijas jeb integrācijas kursu, kas tostarp iekļauj Latvijas vēsturi, kultūrtelpu, valsts valodas pamatprasmju kursu 20 stundu apmērā, valodas klubi, līdzdalības iespējas, valsts un pašvaldību pakalpojumi, bērnu tiesības un pasākumi, lai sekmētu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, piemēram, nometnes, darbnīcas, kultūras, sporta un sadarbības pasākumi, tai skaitā ģimenēm, mijiedarbībā ar uzņemošo sabiedrību īstenošanu. Finansējuma avots šī pasākuma īstenošanai ir noteiktais valsts budžeta resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” paredzētais finansējums – 4 443 120 eiro apmērā programmas īstenošanai.

Saskaņā ar Ukrainas iedzīvotāju atbalsta likumu Ukrainas iedzīvotājam ir tiesības bez maksas apmeklēt latviešu valodas mācības un kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību.

2023.gadā, īstenojot programmu “Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem”, divu projektu konkursu laikā kopā tika noslēgti 27 līgumi ar organizācijām, kas nodrošināja bezmaksas kultūrorientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību visos Latvijas reģionos par kopējo summu 1 151 896 eiro. Vidējās izmaksas viena projekta īstenošanai bija 42 662 eiro.

KM atzīmē, ka Latvijā izveidotā primārā atbalsta sistēma Ukrainas iedzīvotājiem darbojas sekmīgi.

Ilgstoši uzturoties Latvijā, Ukrainas iedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iekļauties uzņemošajās kopienās, gan vairojot zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūrtelpu un citām sabiedrības procesu jomām, gan veidojot sociālos kontaktus ar uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem.

Pēc KM paustā, nevalstisko organizāciju, kā arī pašvaldību sniegtā informācija liecina, ka kopīgās interesēs balstīti pasākumi neformālā gaisotnē sekmē gan Ukrainas iedzīvotāju, gan uzņemošās sabiedrības locekļu savstarpēju sadarbību un kontaktu veidošanu. Uzņemošās kopienas sociālie kontakti un resursi vairos Ukrainas iedzīvotājiem pieejamību pakalpojumiem un atbalstam, kā arī sekmēs Ukrainas iedzīvotāju iesaisti uzņemošās kopienas iniciatīvās, tādējādi apliecinot viņu ieguldījumu kopienas attīstībā.

Kā uzsver KM, Ukrainas iedzīvotāji aizvien vairāk vēlas iesaistīties kultūrorientācijas kursos un to nepārtraukta pieejamība Ukrainas iedzīvotājiem nodrošinās iespējas iepazīt Latvijas vēsturi, kultūru un vērtības, valsts pārvaldes struktūru un tiesiskuma principus, latviešu valodas lietojuma prasības darbā un ikdienā, kā arī citas tēmas, kas sekmēs Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

KM piedāvātais risinājums sagatavots, ņemot vērā SIF pieredzi un kapacitāti, kā arī kompetenci jautājumos, kas skar atklātu projektu iesniegumu konkursu izsludināšanu, projektu izvērtēšanu un uzraudzību. Ir izvērtēta arī līdzšinējā KM un SIF sadarbība, īstenojot dažādas valsts budžeta finansētas programmas.

Tāpat KM skaidro, ka, lai programma varētu sasniegt savu mērķi 2024.gadā, projektu īstenošana tiks uzsākta nekavējoties pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu pieņemšanas. Projektu īstenotājiem tiks izmaksāts avanss atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem. Konkursa nolikumā tiks noteikts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš, paredzot, ka projektu īstenošanas izmaksas ir attiecināmas no 1.marta.

Projektu konkursa pieteikumi tiks vērtēti atbilstoši administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem. Projektu pieteikumus vērtēs projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, taču projektu pieteikumu vērtēšanai var piesaistīt atklātā konkursā izraudzītus neatkarīgus ekspertus.

Atklāta konkursā plānots atlasīt projektu pieteikumu iesniedzējus, kas nodrošinās bezmaksas kultūrorientācijas kursu un pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, pieejamību Ukrainas iedzīvotājiem iespējami tuvu viņu apmešanās vietām visos Latvijas reģionos.

Lai apstiprinātie projektu pieteikumi sniegtu būtisku ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā, apstiprinātajos projektos organizētās aktivitātes kopā paredzētas aptuveni 9 680 personām. Katra projekta ietvaros jānodrošina gan bezmaksas kultūrorientācijas kursu, gan pasākumu, kas sekmē sadarbību starp Ukrainas iedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību, un ir pieejami latviešu vai ukraiņu valodā.

Programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 4 338 318 eiro. Savukārt programmā kopējais pieejamais finansējums ir 4 443 120 eiro, no kuriem 104 802 eiro ir plānoti programmas administrēšanas izdevumu segšanai SIF.

Lasiet arī: Putins saka, ka uzbrukumu koncertā sarīkojuši islāmisti; norāda, ka sava loma bijusi arī Ukrainai
 
Seko mums arī FacebookDraugiem un X!
 
Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas