Latvijā fiksēts straujākais algu pieaugums 15 gadu laikā

Vidējais mēneša pamatalgu pieaugums – tam pašam darbiniekam strādājot tajā pašā amatā – sasniedza +11,5%, salīdzinot ar periodu pirms gada, liecina atalgojuma pētījumu un vadības konsultāciju uzņēmuma Figure Baltic Advisory (FBA) veiktais ikgadējais Vispārējais atalgojuma pētījums.

Savukārt, kopējā atalgojuma, kas ietver arī darba samaksas mainīgās daļas, pieaugums bija +14,3%. Tas ir straujākais atalgojuma vidējais kāpums kopš pirmskrīzes laika 2008. gadā, kad arī pieredzējām algu kāpumu divciparu skaitļa apmērā. Pētījuma ietvaros aprēķināta arī vidējā summa, ko gadā tērē organizācijas, lai nodrošinātu dažādus papildu labumus darbiniekiem – veselības apdrošināšana, pasākumus, pabalstus un citu.

“Lai arī viens no atalgojuma pieauguma virzītājfaktoriem pagājušā gada nogalē un šī gada
sākumā bija straujais inflācijas kāpums, kā arī zemākajos amatos – minimālās algas pieaugums, tas nav vienīgais aspekts, kas sekmē algu izmaiņas. Joprojām pamatalgu

kāpumu būtiski ietekmē darbaspēka trūkums

Latvijas darba tirgū, kā arī kvalificētu speciālistu nepietiekamība dažādās jomās.

Atsākoties ekonomikas izaugsmei un palielinoties pieprasījumam pēc darbiniekiem, darbaspēka pieejamība atkal kļūs par būtiskāko atalgojuma izmaiņas ietekmējošo faktoru.
Savukārt kopējā atalgojuma straujāku pieaugumu noteica arī tas, ka daudzas organizācijas
sasniedza labus darbības rezultātus 2022.gadā un 2023.gada sākumā, līdz ar to izmaksājot
dāsnākas prēmijas,” skaidro FBA vecākā konsultante Dace Tauriņa.

Viņa skaidro: “Reģionos bija vērojams straujāks algu pieaugums, cenšoties panākt Rīgu, bet, runājot par nākotnes prognozēm, jāuzsver, ka tās būs ļoti atkarīgas gan no ekonomikas attīstības tempa izmaiņām Latvijā un reģionā, gan no pasaulē notiekošajiem procesiem. Tomēr ir sagaidāms, ka algu pieauguma temps mazināsies.”

Pētījuma ietvaros noskaidroti arī populārākie papildu labumi, ko organizācijas piedāvā
darbiniekiem – izplatītākais no tiem ir iespēja strādāt attālināti, ko vismaz daļai darbinieku
piedāvā 96% no organizācijām, kas piedalījās pētījumā. Tam seko dažādi kopā būšanas pasākumi, piemēram, sporta svētki (95%), veselības apdrošināšana (93%), mobilais tālrunis gan darbam, gan personīgai lietošanai (90%), dāvanas Ziemassvētkos, dzimšanas dienās un citos svētkos (80%), pabalsti saistībā ar svarīgiem dzīves notikumiem (kāzām, bērna piedzimšanu un citiem – 80%), kā arī elastīgs darba laiks (79%).

“Domājot par labumiem, ko piedāvāt darbiniekiem, jāņem vērā, ka tie ne tikai palielina 
organizāciju iespējas piesaistīt un noturēt darbiniekus, bet arī sniedz iespēju pateikt darbiniekam, ka viņš ir svarīgs un novērtēts. Vienlaikus jāatzīmē, ka šī brīža tendence ir labumu individualizēšana, pielāgojot tos darbinieku vajadzībām un darba specifikai. Lai arī tas rada papildu administratīvo slogu, tādejādi ir iespējams izvairīties no situācijas, kad darbiniekam tiek piedāvāts labums, ko viņš neizmanto.

Esam aprēķinājuši arī vidējo summu, kas gadā tiek paredzēta

labumu nodrošināšanai vienam darbiniekam – 996 Eiro

(strādniekiem – 887 eiro, speciālistiem – 1 016 eiro, vadītājiem – 1 084 eiro),” stāsta FBA vecākā konsultante Kristiāna Boša. Pētījuma dati liecina, ka 90% organizāciju piedāvā īstermiņa (mainīgās) prēmijas vismaz vienai darbinieku grupai organizācijā, 47% piedāvā pārdošanas prēmijas un 14% piedāvā ilgtermiņa prēmijas.

Pētījumā analizētas arī darbinieku skaita izmaiņas organizācijās – vairāk nekā puse (60%)
iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušas darbinieku skaitu, savukārt – 27% samazinājušas un 13% darbinieku skaitu nav mainījušas. Vidējā brīvprātīgi aizgājušo darbinieku mainība bija 14%, savukārt, kopējā darbinieku mainība sasniedza vidēji 20%. Dati liecina, ka 61% organizāciju līdz gada beigām plāno palielināt darbinieku skaitu, 28% neplāno mainīt, bet 11% izskata iespēju samazināt darbinieku skaitu.

Vispārējais atalgojuma pētījums atspoguļo 2023. gada atalgojuma tendences darba tirgū Latvijā. Tas iekļauj informāciju par atalgojuma noteikšanas praksi Latvijas organizācijās, kā arī datus par atalgojumu un tā komponentēm dažādos amatos, kas ļauj izvērtēt organizācijas atalgojuma konkurētspēju darba tirgū.

Pētījuma mērķis ir sniegt objektīvu informāciju par atalgojumu un tā apjomu dažādās pozīcijās. Šogad pētījumā piedalījās 396 organizācijas nodažādām nozarēm, sniedzot datus par 82 089 amatu pozīcijām. Pētījuma ietvaros tiek analizētas arī atalgojuma izmaiņas salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem un raksturots, ko organizācijas var sagaidīt attiecībā uz darbinieku atalgojumu nākamajā periodā.

Figure Baltic Advisory ir darba tirgus izpētes un vadības konsultāciju uzņēmums Baltijā, kas agrāk Igaunijā un Latvijā bija pazīstams kā Fontes.

Lasiet arī: FM: Vājš ārējais pieprasījums samazina Latvijas preču eksportu

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas