Līdzekļus neparedzētiem gadījumiem plāno palielināt par 236,9 miljoniem eiro sašķidrinātās dabasgāzes iegādei

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 5.oktobrī, atbalstīja līdzekļu neparedzētiem gadījumiem palielināšanu par 236,9 miljoniem eiro sašķidrinātās dabasgāzes iegādei.

Līdzekļi 236 922 840 eiro apmērā paredzēti 0,9 teravatstundu (TWh) sašķidrinātās dabasgāzes iegādei valsts energodrošuma rezervei.

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns skaidroja, ka līgums par šīs gāzes iegādi jau ir noslēgts, gāze iepirkta no ASV, tiks piegādāta caur Klaipēdas termināli, un novembrī tā tiks iesūknēta Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Gāze iegādāta par biržas cenu 217,56 eiro par megavatstundu.

Šaicāns uzsvēra, ka šī gāze ir valsts stratēģiskā rezerve, kas tiks uzglabāta Inčukalnā uz valsts vārda. Nepieciešamības gadījumā valdība lems, kādām vajadzībām šo gāzi izmantot.

Tāpat viņš informēja deputātus, ka šobrīd Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir iesūknētas 12,6 TWh dabasgāzes. Vienlaikus Šaicāns atgādināja, ka Inčukalnā gāzi uzglabā ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas, Lietuvas un citu reģiona valstu tirgotāji.

Līdzekļi 236,9 miljonu eiro apmērā tiks pārdalīti no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem uz EM budžetu.

Valdība 27.septembrī nolēma par 236 922 840 eiro palielināt 2022.gada valsts budžetā paredzēto līdzekļu neparedzētiem gadījumiem apmēru.

Līdzekļi nepieciešami, lai varētu nodrošināt nepieciešamo finansējumu Enerģētikas likumā minēto energoapgādes drošuma rezervju iegādei līdz 2022.gada 31.decembrim.

Finanšu ministrijā skaidro, ka šobrīd ir pieņemta virkne Ministru kabineta rīkojumu, kā arī vēl joprojām ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām atbilstoši līdz šim pieņemtajiem Ministru kabineta lēmumiem saistībā ar atbalsta pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un noteikto aizliegumu un ierobežojumu radīto zaudējumu kompensējošiem pasākumiem, Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteiktiem laikā terminētiem atbalsta pasākumiem, vienreizējām valsts budžeta investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem un citu vitāli svarīgu investīciju projektu īstenošanai, kā arī Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas Krievijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ.

No līdz šim palielinātās apropriācijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, Enerģētikas likumā, Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajiem atbalsta pasākumiem un citiem neparedzētiem gadījumiem, ņemot vērā līdz 2022.gada 23.septembrim no tās pārdalīto finansējumu ar Finanšu ministrijas rīkojumiem, kopējais pieejamais līdzekļu atlikums ir 434,9 miljoni eiro.

Savukārt, ņemot vērā arī ar Ministru kabineta rīkojumiem akceptētās pārdales, pieejamais līdzekļu atlikums ir 198,5 miljonu eiro apmērā.

Finanšu ministrijā joprojām tiek saņemti pieprasījumi atbilstoši faktiski veiktajiem izdevumiem un aprēķiniem par pagājušo periodu, kā arī ir saņemti jauni pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (atrodas dažādās saskaņošanas stadijās) un ir sagaidāmi papildu pieprasījumi no nozaru ministrijām atbilstoši pieņemtajiem konceptuālajiem lēmumiem.

Likumā Par valsts budžetu 2022.gadam valsts budžeta programmā Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem sākotnēji tika apstiprināta apropriācija 82 570 325 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu Covid-19 seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem un vienreizējām valsts budžeta investīcijām, 6.janvārī valdība nolēma šī gada budžetā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināt par 300 miljoniem eiro.

Savukārt, lai nodrošinātu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā noteikto atbalsta pasākumu īstenošanu,

valdība 1.februārī līdzekļus neparedzētiem gadījumiem palielināja vēl par 250 miljoniem eiro.

Lai nodrošinātu finansējumu vienreizējām valsts budžeta investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošajiem ģeopolitiskajiem riskiem atbilstoši valdības rīkojumam finansējums programmā Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināts par vēl 62 511 546 eiro.

Savukārt, lai nodrošinātu finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam, valdība 5.maijā apropriāciju budžeta programmā Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem palielināja par vēl 50 miljoniem eiro.

Lai nodrošinātu finansējumu vienreizējām investīcijām ar Ministru kabineta 8.jūnija rīkojumu līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināti 7 929 699 eiro apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, atbilstoši Ministru kabineta 21.jūnija rīkojumam līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināti 100 miljonu eiro apmērā.

Lai nodrošinātu finansējumu Enerģētikas likumā minēto energoapgādes drošuma rezervju iegādei līdz 2022.gada 31.decembrim, atbilstoši Ministru kabineta 25.augusta rīkojumam tika palielināta apropriācija līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 193 483 000 eiro apmērā.

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 31.augusta rīkojumam līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināti par 371 miljonu eiro.

Tostarp atbilstoši likumam Par valsts budžetu 2022.gadam līdzekļi neparedzētiem gadījumiem tika palielināti 111 miljonu eiro apmērā, kur 100 miljoni eiro paredzēti, lai nodrošinātu finansējumu ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, bet 11 miljoni eiro – lai nodrošinātu finansējumu vienreizējām valsts budžeta investīcijām.

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam līdzekļi neparedzētiem gadījumiem palielināti par 80 miljoniem eiro, lai nodrošinātu finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktā atbalsta sniegšanai.

Savukārt atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumam līdzekļi neparedzētiem gadījumiem palielināti par 180 miljoniem eiro, lai nodrošinātu finansējumu Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminētu atbalsta pasākumu īstenošanai.

Līdz ar to līdz šim līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 1 417 494 570 eiro.

Saistītie raksti

Jaunākās Ziņas